Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Projektové riadenie
Projektové riadenie

Najčastejšie prekážky pri digitálnej transformácii (1/3)

Dnes už takmer nik nepochybuje, že využívanie nových technológií nám vie vo firmách pomôcť zlepšiť mnohé veci, avšak ako postupovať? Kde začať? To sú otázky, ktoré si kladú takmer v každej spoločnosti. A v takmer každej spoločnosti už digitálna transformácia prebieha, či už viac alebo menej úspešne. A aké sú najčastejšie problémy, s ktorými sa vo firmách stretávame? V tejto časti sa pozrieme na prvé 3 najčastejšie prekážky pri digitálnej transformácií, medzi ktoré patrí chýbajúci digitálny líder, podcenenie stratégie a obavy zo zlyhania.

Najčastejšie prekážky pri digitálnej transformácii (2/3)

Digitálna transformácia sa dnes už stáva sprofanovaným pojmom. V každej firme sa o nej hovorí, každý si pod ňou obvykle predstavuje niečo iné a očakávania sú tiež rôznorodé. V minulej časti našej série o najčastejších prekážkach pri digitálnej transformácií sme spomenuli to ako dôležité je mať vo firme digitálneho lídra, pripravenú stratégiu digitálnej transformácie a hlavne nemať obavy zo zlyhania. Dnes si povieme prečo je dôležité mať vlastný digitálny tím, prečo nepodceniť prípravu a na záver vysvetlíme prečo je dosiahnutie rýchlych výsledkov dobrý nápad.

Najčastejšie prekážky pri digitálnej transformácii (3/3)

Využívanie nových technológií pomáha vo firmách zlepšiť mnohé veci – od obchodného procesu cez vývoj nových produktov či služieb, získavanie a starostlivosť o zákazníkov až po riadenie ľudských zdrojov. V takmer každej spoločnosti už digitálna transformácia prebieha. Veľa firiem však stále robí chyby. V dôsledku toho ich snaha o digitalizáciu a efektívne fungovanie vyjde často nazmar. V minulých častiach sme spomenuli prekážky ako nedostatočná príprava, absencia digitálneho tímu alebo aj často chýbajúceho digitálneho lídra v spoločnosti. Na záver našej série si rozoberieme ako pracovať s rozdielnou úrovňou skúseností, prečo je dôležité nechať si pomôcť od externého partnera a zároveň ako sa nevhodnému partnerovi vyvarovať.

Nehľadajte bezchybných zamestnancov. Nikto taký neexistuje 1/2

Žijeme v dobe, kedy spoločnosť žije témami týkajúcimi sa politiky, vzťahov, peňazí či rodovej vyváženosti. Napriek tomu je v mnohých firmách jedna vec stále tabu. A tou sú chyby! Ľudia sa za ne v mnohých spoločnostiach buď hanbia, alebo sa ich až hystericky boja. Našťastie sa to začína postupe meniť…

Nehľadajte bezchybných zamestnancov. Nikto taký neexistuje 2/2

Ako pristupujete k chybám? V prvej časti od nášho CTO Milana Bodláka sme sa pozreli na rôzne prístupy k chybám, prečo je dôležité vo firme otvárať „zakázané“ témy a praktické návody, ako to využiť pri sebarozvoji a vedení ľudí. V druhej časti sa pozrieme na to, aké nástroje nám pomôžu odhaľovať i drobné opakujúce sa chyby a kde s prácou s chybami začať.