Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Energy & Utilities Cloud
Energy & Utilities Cloud

Energy & Utilities Cloud

Zefektívnite operatívu, znížte náklady a využite príležitosti na rast pomocou kombinácie dáta + AI + CRM + Trust. Zapojte svojich zákazníkov pomocou moderných kanálov.

Dôvody, prečo nasadiť Energy & Utilities Cloud, hovoria jasne

Zvýšte rýchlosť zavedenia nových ponúk a služieb o 80 %

Navýšte počet vyriešených prípadov pri prvom kontakte o 50 %

Skráťte dĺžku vybavovania požiadaviek o 17 %

Benefity, ktoré vám Energy & Utilities Cloud prinesie

Spoľahnite sa na lídra na trhu

Energy & Utilities Cloud je spoločnosťami Gartner a IDC označovaný ako líder v tomto segmente.

Pripravte sa na agilnú implementáciu

Z pohľadu nových služieb, produktov a propozícií je systém pripravený na agilnú implementáciu. Skráťte aj vy čas na implementáciu nových obchodných požiadaviek.

Využite procesnú knižnicu

Predpripravené procesy zodpovedajú bežným štandardom odvetvia. Procesy tak nemusíte stavať od samotného začiatku, ale stačí len vyladiť tie už predpripravené.

Stavte na AI a analytické nástroje

Využite zabudovanú umelú inteligenciu a rôzne analytické nástroje, vďaka ktorým priamo ovplyvníte najdôležitejšie business KPIs.

Znížte Time to Market

Okrem bežných funkcií Sales a Service Cloudov prináša E&U Cloud industry špecifické požiadavky. Využite produktový katalóg a CPQ modul a skráťte Time to Market pri implementácii nových produktov a propozícií.

Majte prehľad v objednávkach

Dekompozíciu jednoduchších B2C aj veľmi zložitých B2B objednávok zvládnete vďaka order managementu. Vyriešte objednávky rýchlejšie a znížte ich chybovosť. Sledujte priebeh vybavovania objednávok v grafickom prehľade prebiehajúcich procesov.

Stavte na dátový model

Využite pripravený dátový model zodpovedajúci potrebám vášho odvetvia. Nemusíte tak v systéme vyvíjať custom objekty.

Inovácia je druhé meno

Vďaka pravidelným aktualizáciám systému nebudete pozadu. Upgrade systému prebieha 3x ročne a zaisťuje implementáciu nových funkcionalít.

Zabudnite na kódovanie

Využite No Code a Low Code funkcionality pre doplnenie požadovaných funkcionalít.

Ako s nami prebieha spolupráca?

Energy & Utilities Cloud najčastejšie implementujete v oblastiach

Na čo sa nás často pýtate?

E&U Cloud vám pomôže skrátiť Time to Market pri príprave nových produktov a propozícií. Implementáciou ho znížite z mesiacov na týždne. Pri úprave existujúcich produktov a propozícií dokonca na dni. Výrazne lepšie tak môžete reagovať na situáciu na trhu.

Jednoznačne áno. Dátový model využijete pri jednoduchších B2C zákazníkoch aj veľmi zložitých B2B klientoch, a to vrátane riešenia pre holdingové spoločnosti. Mnoho čiastkových funkcionalít je zhodných pre oba segmenty a nepotrebujete tak budovať dvojakú funkcionalitu.

Áno, E&U Cloud je vybudovaný ako nadstavba Sales a Service Cloudov a obsahuje všetky ich dostupné funkcionality. Jeho súčasťou je teda jednotné riešenie multikanálovej komunikácie ako sú hovory, SMS, mail, chat, web, WhatsApp, Facebook, atď.

Zatiaľ nie, ale je k dispozícii množstvo Salesforce referencií. Na prípadnej implementácii v ČR alebo na Slovensku odporúčame úzko spolupracovať so Salesforce expertmi.

Nie, cena licencií sa pri upgrade nemení a zostáva podľa dohodnutej zmluvy so spoločnosťou Salesforce.

Konzultácia s obchodníkom

Preberte svoje konkrétne potreby s naším expertom a zistíte viac o našom prístupe k projektom.

Milan Podivín

Key Account Manager

Zaujíma vás viac informácií z tohto segmentu?

Spájame IT a Business pomocou Salesforce produktov