Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Manufacturing Cloud
Manufacturing Cloud

Manufacturing Cloud

Prepojte výrobu, predaj a plánovanie naprieč svojím ekosystémom. Udržte svoje podnikanie na správnej ceste.

Dôvody, prečo nasadiť Manufacturing Cloud, hovoria jasne

Buďte medzi 36 % spoločností pripravených na budúcnosť

Pripravte sa na budúcnosť a reagujte na zmeny 3x rýchlejšie

81 % spoločností cíti potrebu spresniť plánovanie. Buďte o krok vpred

Benefity, ktoré vám Manufacturing Cloud prinesie

Riaďte obchod moderne

Majte objednávky v jednom systéme vďaka prepojeniu predaja a prevádzky.

Majte 360-stupňový pohľad na zákazníka

Spolupracujte naprieč tímami, partnermi, distribútormi a zákazníkmi. Komunikácia je pre výrobcov zásadná.

Prehľad a správa zásob

Majte výrobu pod kontrolou. Vyrábajte primerané množstvo podľa aktuálneho dopytu.

Spravujte leady a zlepšite konverzný pomer

Sledujte potenciálnych zákazníkov v priebehu predajného procesu v automatizovanom systéme.

Predikujte vývoj predaja

Využite všetky dáta na identifikáciu trendov a tvorte presné predikcie.

Využite digitálny contract management

Uskutočňujte všetky potrebné zmeny existujúcich kontraktov pomocou digitálneho procesu správy zmlúv.

Znížte náklady

Agilná a škálovateľná platforma umožňuje znížiť celkové náklady, pretože sa vyhnete viacerým platformám a dodávateľom.

Ako s nami prebieha spolupráca?

Manufacturing Cloud najčastejšie implementujeme v oblastiach

Na čo sa nás často pýtate?

Platformu Salesforce Manufacturing Cloud vo výrobe využijete na prepojenie výrobcov, partnerov a zákazníkov v celom dodávateľskom reťazci. Zlepšíte tak spokojnosť zákazníkov a zvýšite prevádzkovú efektivitu.

Digitálna transformácia dodávateľského reťazca je modernizácia existujúceho výrobného dodávateľského reťazca. Používanie CRM je súčasťou digitalizácie dodávateľského reťazca, pretože pomáha zjednotiť všetky informácie na jednom mieste.

Agilný systém sa zameriava na to, aby svojim zákazníkom ponúkol rýchlu reakciu. Prepojený cloudový CRM systém Salesforce pomáha výrobcom pracovať agilne, pretože dokáže všetkých informovať na každom kroku procesu.

Manufacturing Cloud je riešenie, ktoré je svojím dátovým modelom pripravené na procesy výrobnej spoločnosti s priamou nadväznosťou na agendu ERP riešenia. To umožňuje rýchlejšiu implementáciu a zaisťuje pripravenosť na jednoduchšiu integráciu na ERP systém.

Konzultácia s obchodníkom

Preberte svoje konkrétne potreby s naším expertom a zistíte viac o  našom prístupe k  projektom.

Zaujíma vás viac informácií z tohto segmentu?

Spájame IT a Business pomocou Salesforce produktov