Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Field Service
Field Service

Field Service

Získajte komplexný pohľad na riadenie svojich pracovníkov v teréne.

Dôvody, prečo nasadiť Field Service, hovoria jasne

Pokrytie procesu od prijatia požiadavky až po podklady na fakturáciu servisu na jednej platforme

Dispečerská konzola pomáha udržiavať prehľad nad servisnými zásahmi vrátane plánovania a prideľovania servisov

Vďaka plne digitalizovaným podkladom pre realizáciu servisu sa zvyšuje produktivita technikov

Benefity, ktoré vám Field Service prinesie

Zákaznícky servis na vysokej úrovni

Vďaka využitiu FSL môžete poskytovať výnimočné služby zákazníkom, a to vďaka včasným aktualizáciám a proaktívnej komunikácii.

Čas odozvy

Optimalizáciou plánovania a dispečingu sa skráti čas odozvy a zvýši spokojnosť zákazníkov.

Efektivita technikov

Sledujte vyťaženosť technikov pomocou FSL v reálnom čase.

Zákaznícka spokojnosť

Sledujte a merajte spokojnosť zákazníkov podľa zákaziek, technikov a regiónov.

Analytika kľúčových ukazovateľov výkonnosti

Získajte prehľad o prevádzke terénnych služieb vďaka reportovaniu a analýzam. Sledujte pokrok pri dosahovaní cieľov.

Mobilné aplikácie pre technikov v teréne

Majte prehľad kedykoľvek a kdekoľvek. Využite natívnu a plnohodnotnú aplikáciu pre iOS či Android.

Ako s nami prebieha spolupráca?

Field Service najčastejšie implementujeme v oblastiach

Na čo sa nás často pýtate?

Field Service Lightning je riešenie pre výrobné, servisné a opravárenské spoločnosti založené na platforme Salesforce. Umožňuje používateľom digitalizovať a automatizovať servisné či reklamné procesy a zefektívniť pracovné postupy.

Toto riešenie odporúčame spoločnostiam, ktoré prijímajú požiadavky prostredníctvom viacerých kanálov alebo majú vlastné kontaktné centrum. FSL je vhodné pre firmy, ktoré majú aspoň 10 servisných technikov.

Desktop verziu systému využíva zvyčajne kontaktné centrum alebo dispečer, ktorý požiadavky prijíma, plánuje a rozdeľuje medzi jednotlivých technikov. Mobilnú aplikáciu využívajú technici v teréne, a to interní aj externí spolupracovníci.

Základné funkcionality pre použitie v procesoch klienta sme schopní nasadiť zvyčajne od 4 do 6 týždňov vrátane preškolenia používateľov.

Konzultácia s obchodníkom

Preberte svoje konkrétne potreby s naším expertom a zistíte viac o  našom prístupe k projektom.

Zaujíma vás viac informácií z tohto segmentu?

Spájame IT a Business pomocou Salesforce produktov