Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Experience Cloud
Experience Cloud

Experience Cloud

Spolupracujte so svojimi B2B partnermi, umožnite zákazníkom komunikovať svoje požiadavky a nájsť odpovede na často kladené otázky alebo využite internú HR platformu pre svojich zamestnancov.

Dôvody, prečo nasadiť Experience Cloud, hovoria jasne

Prepája váš biznis so zákazníkmi, partnermi či vlastnými zamestnancami

81 % koncových zákazníkov preferuje predovšetkým self-service

Umožňuje efektívnu komunikáciu, uchovávanie a zobrazovanie dát či hlbšie pochopenie cieľového publika

Benefity, ktoré vám Experience Cloud prinesie

Prepojte celý biznis

Experience Cloud vám umožní prepojiť všetky súčasti vášho biznisu – od obchodu, zákazníckej podpory a marketingu až po dodávateľské reťazce či rozvoj produktu.

Personalizujte užívateľský zážitok

Používateľom sa odporučí presne to, čo je pre nich relevantné, či už ide o expertov na určitú oblasť, tematické skupiny používateľov alebo dynamický obsah. Odporúčania sú založené na individuálnych záujmoch, potrebách, správaní a polohe.

Vytvorte priestor pre svojich zákazníkov

Umožnite zákazníkom odosielať otázky, požiadavky či reklamácie v graficky atraktívnom prostredí reprezentujúcom identitu vašej spoločnosti. Ak zákazníci ľahko nájdu odpovede na svoje otázky, uľahčíte prácu zákazníckej podpore a zlepšíte zákaznícku skúsenosť. Integráciou e-commerce platformy vytvoríte nové nákupné príležitosti.

Produktívna sociálna interakcia

Umožnite partnerom, zákazníkom a zamestnancom komunikovať medzi sebou. Môžu spolupracovať na spoločných projektoch či kampaniach, diskutovať o témach, získavať novinky, vytvárať skupiny či zdieľať súbory.

Buďte v kontakte s partnermi

Zdieľajte kontakty a iné záznamy so svojimi partnermi, distribútormi či obchodnými zástupcami. Napojením na iné systémy dosiahnete centralizáciu cenotvorby, správu zásob a oveľa viac. Prostredníctvom registrácie uzatvorených zmlúv a distribúcie potenciálnych zákazníkov predídete neefektívnym duplicitám.

Jednoduchá integrácia s ostatnými systémami

Integrovať vlastné aplikácie či aplikácie tretích strán odkiaľkoľvek môžete aj na dátovej úrovni, či už ide o Salesforce objekty ako obchodné príležitosti, zákaznícke prípady, kontakty, kampane či dáta z pripojených externých databáz.

Jednoduché prispôsobenie a branding

Nakonfigurujte vlastnú webstránku či portál bez znalosti kódu v používateľsky prívetivom prostredí Experience Builderu. Prispôsobte platformu vašim potrebám a firemným procesom vrátane vlastného brandu a vizuálu.

Mobilné riešenie a responzívnosť

Spolupracujte odkiaľkoľvek z akéhokoľvek zariadenia. Experience Cloud je natívne responzívny na ktorejkoľvek obrazovke či prehliadači.

Ako s nami prebieha spolupráca?

Experience Cloud najčastejšie implementujeme v oblastiach

Na čo sa nás často pýtate?

Experience Cloud je digitálna platforma, ktorá umožňuje spoločnostiam vzájomne prepájať zákazníkov, partnerov či zamestnancov s dátami a záznamami, ktoré sú pre nich relevantné.

Keďže je Experience Cloud postavený na platforme Salesforce, pripojíte k nemu akýkoľvek systém alebo externé dáta. Vďaka jednoduchosti jeho implementácie môžete mať viacero platforiem, každú pre odlišný biznis prípad. Experience Cloud vám navyše dáva značnú flexibilitu.

Cena sa odvíja od počtu používateľov a druhu zakúpenej licencie. Licencia sa líši predovšetkým podľa používateľov, pre ktorých je Experience Cloud určený. Tými môžu byť partneri, zákazníci či zamestnanci. Ďalej ju ovplyvňuje napr. potrebná veľkosť dátového úložiska či prístup k jednotlivým Salesforce objektom. Pre aktuálny prehľad cien nás kontaktujte.

Trvanie implementácie záleží na biznise a technických požiadavkách. Experience Cloud každopádne ponúka niekoľko šablón, ktoré obsahujú už predpripravené komponenty. Ak hľadáte špecifickejšie riešenie pre vaše odvetvie, môžete využiť niektoré z Lightning Bolt Solutions – už vytvorené platformy pre konkrétne biznis prípady. Aj tie si však následne prispôsobíte svojim potrebám.

Konzultácia s obchodníkom

Preberte svoje konkrétne potreby s naším expertom a zistíte viac o našom prístupe k projektom.

Michaela Vavřinová

Key Account Manager

Zaujíma vás viac informácií z tohto segmentu?

Spájame IT a Business pomocou Salesforce produktov