Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Communication Cloud
Communication Cloud

Communication Cloud

Zvýšte zákaznícku spokojnosť a zaistite klientom personalizovaný servis naprieč všetkými kanálmi z akéhokoľvek zariadenia.

Dôvody, prečo nasadiť Communication Cloud, hovoria jasne

Ponuku pripravíte o 54 % rýchlejšie

Čas vybavenia objednávky znížite až o 70 %

Ušetríte 30 až 80 % času pri realizácii nových produktov a funkcionalít

Benefity, ktoré vám Communication Cloud prinesie

Zrýchlite implementáciu nových služieb

Vďaka Enterprise Produkt Catalog a jeho jednoduchým nastaveniam ľahšie rozvíjate existujúce ponuky.

Tvorte ponuky v CPQ – Configure, Price, Quote

Umožnite všetkým obchodným kanálom pripravovať personalizované ponuky pre B2B zákazníkov. Vďaka využitiu automatickej kontroly Eligibility a Compatibility ponúkaných produktov a ich parametrov znížite chybovosť.

Využite natívny B2C a B2B Order Management

Sledujte priebeh Order Fulfillment v reálnom čase a zároveň znížte počet nedokončených objednávok. Využite jednoduchosť nastavenia Order Managementu pre zníženie Time-to-Market potrebného na prípravu nových produktov a propozícií.

Digitalizujte procesy

Digitalizujte vaše procesy s využitím prednastavených a jednoducho upraviteľných procesov. Business Rules Engine využite pre nastavenie pravidiel. S využitím pripravených šablón digitalizujte svoje dokumenty.

Omnichannel služby Telco zákazníkom

Využite moduly pre obchodníkov a zákaznícku podporu. Automatizujte zložité B2B transakcie cez predkonfigurované modely, procesy a šablóny. Unifikujte procesy všetkých kontaktných kanálov a na nich zaistite rovnakú zákaznícku skúsenosť.

Ako s nami prebieha spolupráca?

Communication Cloud najčastejšie implementujeme v oblastiach

Na čo sa nás často pýtate?

Communication Cloud je rozšírením Sales a Service Cloudov. Obsahuje teda všetky funkcionality spomenutých cloudov a navyše prináša tri základné doplnky: produktový katalóg, CPQ funkcionality (configure, price, quote) a zaistenie kompletného procesu riadenia objednávok (Order Management).

Najväčším benefitom je flexibilita a z nej vyplývajúci Time to Market pre nasadenie nových produktov a propozícií.

Implementáciu je možné rozdeliť do menších častí definovaných podľa potrieb a situácie zákazníka. Jednou z možností rozloženia implementácie do viacerých releasov je rozdelenie zákazníckej bázy podľa klientom využívanej segmentácie (napr. B2C a B2B segmenty).

Len veľmi obmedzene. Z Communication Cloudu môžete posielať základnú komunikáciu vo veľmi obmedzenej miere. Pre marketingovú komunikáciu odporúčame implementovať Salesforce Marketing Cloud, ktorý má na Communication Cloud pripravenú integráciu.

Dáta zákazníkov zostávajú na území EÚ, najčastejšie sa používa dátové centrum vo Frankfurte.

Konzultácia s obchodníkom

Preberte svoje konkrétne potreby s naším expertom a zistíte viac o  našom prístupe k projektom.

Milan Podivín

Key Account Manager

Zaujíma vás viac informácií z tohto segmentu?

Spájame IT a Business pomocou Salesforce produktov