Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Stratégia digitálnej transformácie spoločnosti
Stratégia digitálnej transformácie spoločnosti

Stratégia digitálnej transformácie spoločnosti

Premeňte výzvy na príležitosti. Získajte stratégiu digitálnej transformácie v oblasti zákazníckej obsluhy, ktorá posilní vašu spoločnosť do budúcna.

Hlavné dôvody, prečo sa správne nastavenie stratégie digitálnej transformácie spoločnosti nevypláca podceňovať

71 % zákazníkov považuje kvalitu digitálnych služieb za dôležitú pre ich vernosť

Pre 57 % zákazníkov sú digitálne inovácie dôležité pri výbere poskytovateľa služieb

Znížte IT náklady o 25 % vďaka Salesforce Einstein platforme

Benefity, ktoré prináša stratégia digitálnej transformácie

Uvedenie do problematiky

Pochopte lepšie výzvy, ktorým spoločnosť čelí a prispôsobte stratégiu tak, aby adresovala konkrétne potreby a príležitosti pre zlepšenie.

Identifikujte pridané hodnoty

Jasne definujte očakávané výsledky transformácie a stanovte kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré vám pomôžu sledovať pokrok.

Ľahký výpočet návratu investície

Majte k dispozícii kvantitatívny odhad finančného dopadu digitálnej transformácie, ktorý je kľúčový pre získanie podpory vedenia a zaistenie potrebných investícií.

Dopady na organizačnú štruktúru

Identifikujte potrebné zmeny v tímoch a pracovných rolách, čo je nevyhnutné pre úspešnú implementáciu a udržateľnosť digitálnych iniciatív.

Pripravte časový harmonogram

Využite efektívne plánovanie, čím zaistíte včasné uskutočnenie všetkých aspektov transformácie, minimalizujete rušenie bežnej prevádzky a zvýšite pravdepodobnosť hladkého prechodu.

Navrhnite procesné zmeny

Automatizujte tvorbu objednávok a zmlúv priamo z akceptovaných ponúk. Zobrazte si priebeh spracovania objednávok riadených z ERP.

Navrhnite optimalizáciu aplikačného portfólia

Identifikujte aplikácie, ktoré už nespĺňajú požiadavky súčasnej doby alebo tie, ktoré sú svojím prínosom duplicitné v novom fungovaní spoločnosti.

Integrujte a automatizujte dátové toky

Stavte na rýchlejšie a presnejšie zdieľanie dát medzi systémami a oddeleniami. Zvýšite tým efektivitu a zabránite chybám spôsobeným manuálnym spracovaním.

Zvýšte agilitu a podporte inovácie

Reagujte rýchlejšie na trhové zmeny, pružnejšie experimentujte s novými prístupmi a objavujte tak inovatívne produkty a služby.

Ako s nami prebieha spolupráca?

Odvetvia, v ktorých využívame maximálny potenciál Salesforce riešení

Produkty, ktoré najčastejšie implementujeme

Sales Cloud

Service Cloud

Marketing Cloud

Financial Services Cloud

Experience Cloud

Enehano Collections

Energy & Utilities Cloud

Field Service

Communication Cloud

Work.com

Emailkampane

Tableau

Zoznámte sa s naším špecializovaným tímom

Konzultácia s obchodníkom

Preberte svoje konkrétne potreby s naším expertom a zistíte viac o  našom prístupe k projektom.

Máte záujem o viac informácií z tohto segmentu?