Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Marketingová automatizácia a Omnichannel
Marketingová automatizácia a Omnichannel

Marketingová automatizácia a Omnichannel

Automatizujte svoje marketingové procesy. Využite dáta pre získanie a efektívnejšie zapojenie zákazníkov. Budujte celoživotné dôveryhodné vzťahy.

Hlavné dôvody, prečo sa správne nastavenie marketingovej automatizácie a omnichannel komunikácie nevypláca podceňovať

Navýšite návratnosť marketingových investícií o 33 %

Znížite náklady na akvizíciu nového zákazníka o 25 % vďaka dátam na jednom mieste

Zvýšite angažovanosť zákazníkov o 28 % vďaka rýchlym reakciám na požiadavky trhu

Benefity, ktoré marketingová automatizácia prináša

Zákaznícky orientovaný prístup

Zvýšte lojalitu zákazníkov personalizáciou všetkých interakcií, bez ohľadu na kanál komunikácie.

Tvorba automatizovanej zákazníckej cesty naprieč všetkými kanálmi

Ponúknite zákazníkom omnichannel zážitok s relevantným obsahom cez ich preferovaný komunikačný kanál.

360-stupňový pohľad na zákazníka

Prepojte dáta so znalosťami o zákazníkoch, komunikujte personalizovane a rozhodujte sa na základe real-time dát.

Optimalizujte marketingový výkon pomocou inteligentných štatistík

Zvýšte ROI a minimalizujte výdaje pomocou analýz založených na umelej inteligencii.

Majte v dátach prehľad

Zabudnite na neprehľadnosť a roztrieštenosť ukladaných informácií. Neprehľadnosť v dátach spomaľuje procesy a neumožňuje posúdenie situácie v ucelenom obraze.

Zabudnite na roztrieštenosť zákazníckych dát

Tá je totiž častou prekážkou v rozvoji personalizovanej komunikácie, ktorá navyše výrazne znižuje efektivitu marketingovej komunikácie.

Systém porastie s vami

Ak váš tím a dopyt značne narastú, môžete sa spoľahnúť na škálovateľnosť informačných systémov.

Ako s nami prebieha spolupráca?

Oblasti, v ktorých využívame maximálny potenciál Salesforce riešenia

Produkty, ktoré najčastejšie implementujeme

Sales Cloud

Service Cloud

Marketing Cloud

Emailkampane

Zoznámte sa s naším špecializovaným tímom

Konzultácia s obchodníkom

Preberte svoje konkrétne potreby s naším expertom a zistíte viac o  našom prístupe k projektom.

Máte záujem o viac informácií z tohto segmentu?