Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

T-Mobile
T-Mobile

T-Mobile

„S kampaňou omnichannel spravujeme lepšie vzťahy s klientmi a presnejší obsah ponúk.“

Picture of František Trachta

František Trachta

VEDÚCÍ OBCHODNEJ INTELIGENCIE & BIGDATA V T-MOBILE

Dodávka integrovanej marketingovej databázy pre T-Mobile

V projekte pre T-Mobile, spolupracujúcim s Telekom Deutschland GmbH od roku 2018, bol kladený dôraz na modernizáciu a integráciu systému. Enehano spolupracovalo na vytvorení integrovanej marketingovej databázy, ktorá umožňuje efektívne plánovanie, správu a monitorovanie marketingových kampaní cez rôzne komunikačné kanály.

Projekt čelil výzvam v oblasti vývoja, využívajúc moderné technológie od renomovaných dodávateľov ako sú Oracle a SAS. Implementácia zahŕňala integráciu do existujúcich zdrojov dát a komunikačných kanálov s dôrazom na moderné Java frameworky.

Rozsiahly projekt bol štruktúrovaný do troch pilierov, vrátane modulu kvality dát pre Oracle a riešenia pre spracovanie udalostí a kampaní s technológiou SAS.

Celkovo projekt priniesol významný benefit v podobe modernizácie, efektivity v správe marketingových aktivít a zaistenia čistoty dát, prispievajúc tak k celkovému posilneniu pozície T-Mobile na trhu.

Za 2 mesiace Sales Cloud spustený ako MVP

Zvýšená miera konverzie

5+ integrácií

„S kampaňou omnichannel spravujeme lepšie vzťahy s klientmi a presnejší obsah ponúk.“

Picture of František Trachta

František Trachta

VEDÚCÍ OBCHODNEJ INTELIGENCIE & BIGDATA V T-MOBILE

Najväčšie prínosy digitálnej transformácie

Efektívna správa kampaní s integrovanou marketingovou databázou

Projekt umožnil efektívne plánovanie, správu a vyhodnocovanie marketingových kampaní cez rôzne komunikačné kanály, čím sa zvýšila celková účinnosť stratégií.

Technologická robustnosť s modernými nástrojmi od Oracle a SAS

Využitie najnovších technológií od Oracle a SAS zaistilo projektu technologickú konkurencieschopnosť a výkonnosť.

Zaistená čistota dát a súlad s predpismi

Implementácia modulu kvality dát v technológii Oracle zaistila dôslednú čistotu dát v súlade s platnými predpismi, čo posilnilo spoľahlivosť informácií.

Reálny čas pre spracovanie udalostí a kampaní

Jeden z pilierov projektu využívajúci technológiu SAS umožnil spracovanie udalostí a kampaní v reálnom čase, čím sa zvýšila schopnosť rýchlej reakcie na potreby zákazníkov.

Odborný prínos v analýze, návrhu a vývoji riešení

Know-how nášho tímu v oblastiach analýzy, návrhu architektúry, vývoja riešení a testovania prinieslo projektu nenahraditeľný odborný prínos.

O spoločnosti T-Mobile

T-Mobile je poprednou telekomunikačnou spoločnosťou, ktorá poskytuje komplexné riešenia mobilných a telekomunikačných služieb. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Prahe . T-Mobile zameriava svoje služby na širokú škálu zákazníkov, vrátane občanov, malých a stredných podnikov a veľkých korporácií.

Sídlo

Praha 

Oblasť

Telekomunikácie

Počet zamestnancov

3 276

Ročný obrat

29 958 mil. Kč

Preskúmajte ďalšie prípadové štúdie

Poďte to s nami skúsiť aj vy!