Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Productboard
Productboard

Productboard

„Enehano stálo za naším úspešným nastavením Salesforce Sales Cloud a Pardot pre zladenie rôznych predajných procesov. Integrácia nám umožňuje obslúžiť oveľa viac potenciálnych zákazníkov s rovnakou réžiou.“

Picture of Hubert Palán

Hubert Palán

FOUNDER & CEO OF PRODUCTBOARD

Integrácia Sales Cloud (CRM) a Pardot pre zladenie rôznych predajných procesov v Productboard

Po navýšení financovania série A bol Productboard pripravený pustiť sa do škálovania na ďalšiu úroveň. Spoločnosť so sídlom v San Franciscu potrebovala automatizovať a zefektívniť svoje obchodné a predajné procesy, vrátane marketingovej automatizácie, a efektívnejšie využívať klientske dáta.

Cieľom bolo umožniť zamestnancom sústrediť sa na pokrok v strategickom riadení spoločnosti miesto implementácie systémov a postupov, ktoré sa dajú ľahko dosiahnuť automatizáciou.

Vďaka nasadeniu Salesforce Sales Cloud & Pardot Productboard rýchlo dosiahol stanovené priority.

Za 2 mesiace

Zvýšená miera konverzie

5+ integrácií

„Enehano stálo za naším úspešným nastavením Salesforce Sales Cloud a Pardot pre zladenie rôznych predajných procesov. Integrácia nám umožňuje obslúžiť oveľa viac potenciálnych zákazníkov s rovnakou réžiou.“

Picture of Hubert Palán

Hubert Palán

FOUNDER & CEO OF PRODUCTBOARD

Najväčšie prínosy digitálnej transformácie

10x viac potenciálnych zákazníkov

s rovnakou réžiou vďaka nášmu riešeniu.

60 % zvýšenie efektivity kampaní

vďaka využitiu dát typu backend.

35 % úspora času zamestnancov

počas procesu vedúceho k získavaniu klientov.

Zvýšenie počtu kvalifikovaných zákazníkov

65 % potenciálnych zákazníkov kvalifikovaných v reálnom čase bez zapojenia SDR.

Nárast zákazníckej základne

medziročne o 400 %.

Vylepšenie klientskych profilov o finančné údaje

z externých databáz, sociálnych sietí a ďalších zdrojov.

Automatizácia

zákazníckeho servisu, ponúk a fakturácie.

O spoločnosti Productboard

Productboard je platforma určená pre product management, zameraná na zákazníka, ktorá pomáha organizáciám rýchlejšie uvádzať na trh správne produkty. Viac než 5400 spoločností, vrátane Disney+, Microsoft, Zoom a UiPath, používa Productboard na pochopenie toho, čo používatelia potrebujú a na určenie priorít toho, akú funkcionalitu vyvinúť nabudúce.

Sídlo

San Francisco

Oblasť

Technológie

Počet zamestnancov

250

Ročný obrat

763 600 000 Kč

Preskúmajte ďalšie prípadové štúdie

Poďte to s nami skúsiť aj vy!