Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Kemp
Kemp

Kemp

„Partnerstvo so spoločnosťou Enehano pri realizácii projektu integrácie spoločností Kemp a Flowmon nám ušetrilo minimálne polovicu času.“

Picture of Derry Heraty

Derry Heraty

VP GLOBAL SALES OPERATIONS AT KEMP

Integrácia spoločností Flowmon a Kemp

Americká spoločnosť Kemp, ktorá sa zaoberá efektivitou a bezpečnosťou on-premise a cloudových dátových centier, kúpila v roku 2021 českú spoločnosť Flowmon so sídlom v Brne, aby rozšírila svoj produktový rad. Obe spoločnosti používali Salesforce CRM a bolo rozhodnuté, že spoločnosť Flowmon sa zruší a všetky dáta a procesy sa zlúčia do spoločnosti Kemp.
Tím Enehana vo Flowmone nastavoval Salesforce nástroje, a tak Kemp využil predchádzajúce skúsenosti a aj na dodanie návrhu integrácie s Flowmonom oslovil opäť náš tím. So spoločnosťou Kemp sme predtým nespolupracovali, ale nakoniec bola pre klienta rozhodujúcim faktorom pozitívna spätná väzba z predchádzajúcich zákaziek a cena.

Integrácia

Migrácia dát

Dodanie do 6 mesiacov

„Partnerstvo so spoločnosťou Enehano pri realizácii projektu integrácie spoločností Kemp a Flowmon nám ušetrilo minimálne polovicu času.“

Picture of Derry Heraty

Derry Heraty

VP GLOBAL SALES OPERATIONS AT KEMP

Najväčšie prínosy digitálnej transformácie

Migrácia dát v živom prostredí

Zlúčenie dvoch databáz bez zásahu do pracovných postupov používateľov zo spoločnosti Kemp

Migrácia v rôznych časových pásmach

Migrácia prebiehala s ohľadom na pracovný čas oboch spoločností – európskej aj americkej

Úspora nákladov

Vďaka prechodu zo spolupráce FTFP na Time & Material

Hypercare

Po úspešnej migrácii sme spoločne s tímom klienta pripravili školenie pre zamestnancov

Úspora času

Vďaka spolupráci s Enehanom ušetrila spoločnosť Kemp polovicu času v porovnaní s tým, keby migráciu zastrešila sama

Centralizácia dát a procesov

Integrácia umožnila spojiť dáta a procesy oboch spoločností do jedného systému, čo zjednodušilo správu informácií a procesov

Minimalizácia rizík a problémov

Vďaka dôkladnej analýze boli minimalizované riziká spojené s migráciou dát a integráciou systémov

Zvýšená produktivita a používateľská spokojnosť

Jednotný systém priniesol zvýšenie efektivity a produktivity zamestnancov

Hladká realizácia

Časť administratívnych prác bola realizovaná interným tímom klienta

O spoločnosti Kemp Technologies

Spoločnosť Kemp Technologies Inc. sa zaoberá predovšetkým vývojom a úpravou počítačového softvéru a balením alebo spájaním toto softvéru so zakúpeným počítačovým hardvérom (počítače a počítačové periférne zariadenia) s cieľom vytvoriť a predať integrovaný systém pre konkrétne použitie.

Sídlo

Massechussets, US

Oblasť

Technológie

Počet zamestnancov

92

Ročný obrat

379 680 000 Kč

Preskúmajte ďalšie prípadové štúdie

Poďte to s nami skúsiť aj vy!