Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

DPD
DPD

DPD

„Jednou z najväčších výhod bolo vytvorenie pipeline managementu a celkové sledovanie vývoja obchodných aktivít.“

Picture of David Žežulka

David Žežulka

SALES & MARKETING DIRECTOR

Čo do DPD priniesla transformácia obchodu a zákazníckeho servisu?

Do roku 2020 spoločnosť DPD používala na mieru vytvorený systém CRM, ktorý vzhľadom na jej obchodné požiadavky a rastúce podnikanie nebol vyhovujúci.

Nedostatky / Pain points

Medzi najväčšie nedostatky, ktoré boli identifikované, patrila nedostupnosť uceleného prehľadu o klientoch pre tím Account Managementu, absencia prepojenosti obchodných kanálov (pipeline) v jednom ucelenom systéme a neprepojená komunikácia medzi rôznymi tímami a systémami.

Zmena plánu

Po začatí implementačnej fázy projektu navyše spoločnosť DPD akvizíciou získala spoločnosť Geis. Potom sa hlavnou prioritou stala bezproblémová integrácia oboch spoločností, ktorá vyvolala revíziu všetkých dovtedy nastavených procesov.

Integrácia

Zmena biznis procesov

Migrácia

„DPD si ako implementačného partnera vybralo Enehano, lebo ich ponuka bola najprofesionálnejšia a najvhodnejšia pre naše potreby. Jedným z rozhodujúcich parametrov bol tiež ich tím, ktorý tvoria senior analytici.“

Picture of David Žežulka

David Žežulka

SALES & MARKETING DIRECTOR

Najväčšie prínosy digitálnej transformácie

Client 360, správa pipeline

Automatizácia procesov vrátane viacúrovňového schvaľovania a flow

Rýchla navigácia v každodenných úlohách

Všetky informácie na jednom mieste

Rôzne zobrazenia pre rôzne tímy

Implementácia komplexného predajného procesu

Integrácia finančnej aplikácie

Generovanie týždennej agendy

Obchodné výsledky sa dajú sledovať cez obchodné segmenty

O spoločnosti DPD

Skupina DPD je jednou z popredných svetových sietí pre doručovanie balíkov a jednotkou v doručovaní balíkov v Európe. Jej cieľom je byť príkladom v udržateľnom doručovaní a stať sa popredným činiteľom, ktorý umožňuje zrýchlenie v e-commerce odvetví. Je medzinárodnou zásielkovou službou. V súčasnosti je jej prevádzka decentralizovaná, to znamená, že každá národná obchodná jednotka DPD riadi svoj trh tak, ako uzná za vhodné.

Sídlo

Říčany u Prahy - Modletice

Oblasť

Motorová doprava, poštové služby

Počet zaměstnanců

379

Ročný obrat

192,78 mil USD

Web

www.dpd.com

Preskúmajte ďalšie prípadové štúdie

Poďte to s nami skúsiť aj vy!