Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

ČSOB Poisťovňa
ČSOB Poisťovňa

ČSOB Poisťovňa

„Pôvodné CRM sme nahradili riešením Salesforce. Obchodníci tak majú všetky informácie na jednom mieste a môžu poskytnúť klientom perfektný servis.“

Picture of Dalibor Machoň

Dalibor Machoň

HEAD OF SALES SUPPORT, ČSOB POJIŠŤOVNA

Čo priniesla implementácia Salesforce CRM v ČSOB Pojišťovne?

V roku 2018 sa manažment ČSOB Pojišťovny rozhodol významne posilniť výkon svojej predajnej siete a ponúknuť tak sprostredkovateľom moderný nástroj Salesforce a jeho funkcie.
V priebehu projektu bolo identifikovaných niekoľko technických obmedzení na strane zadávateľa, ktoré bolo potrebné zohľadniť v už bežiacom projekte. Niekoľkokrát sme rozšírili pôvodný rozsah projektu, a to so zachovaním časového horizontu pilotného režimu.
Prípravná analýza pre nové CRM definovala 3 základné oblasti na posilnenie – optimalizáciu obchodných procesov poisťovne, poskytnutie unifikovaného nástroja pre obchodníkov a zjednodušenie a úsporu nákladov.

5+ integrácií

Jasnosť a prevedenie

Maximálna návratnosť investície

„Vďaka skvelej práci tímu Enehana sa implementácia podarila v rekordne krátkom čase a v požadovanej kvalite. Teším sa na ďalšiu spoluprácu pri vývoji nových funkcií vedúcich k rastu.“

Picture of Dalibor Machoň

Dalibor Machoň

HEAD OF SALES SUPPORT, ČSOB POJIŠŤOVNA

Najväčšie prínosy digitálnej transformácie

Zlepšenie evidencie obchodných prípadov

Nové CRM sa stalo primárnym a jediným zdrojom informácií o klientovi a stave jeho produktov.

Záznamy o všetkých otvorených príležitostiach obchodných agentov

Umožňujú začať sledovať a merať viacero nových obchodných KPIs.

Obojsmerná integrácia CRM s nadväzujúcimi produktovými nástrojmi

Zjednodušuje prácu s procesmi a umožňuje sledovanie aj následný priebeh realizácie zákazky.

Automatizácia menších logických celkov bez nutnosti vývoja

Napr. nastavenie číselníkov v prostredí CRM či automatická kontrola kvality vstupných dát.

Plnohodnotná natívna mobilná aplikácia

Možnosť práce v teréne, v rovnakom detaile a s rovnakou úrovňou zabezpečenia ako v notebooku.

Integrácia kalendára

Obchodný kalendár je vždy po ruke a zabraňuje možným konfliktom pri zakladaní stretnutí.

Skrátenie zavádzania zmien z mesiacov na týždne

Prinieslo výrazné zvýšenie flexibility pri zavádzaní zmien do praxe a úsporu vďaka efektívnejšej správe systému.

Centrálne riadenie prístupu a správa užívateľov

Používatelia môžu cez svoj CRM účet pristupovať s rovnakou identitou aj k ďalším aplikáciám.

Úspory v nadväzujúcich projektoch v budúcnosti

Vďaka rýchlemu nasadeniu základného CRM bola možná príprava viacerých ďalších konsolidačných projektov.

O spoločnosti ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna je univerzálna poisťovňa, ktorá ponúka ucelené poisťovacie služby životného aj neživotného poistenia občanom aj živnostníkom, rovnako ako malým aj stredným podnikom a veľkým korporáciám.

Sídlo

Pardubice

Oblasť

Poisťovníctvo

Počet zamestnancov

787

Ročný obrat

466 540 000 Kč

Preskúmajte ďalšie prípadové štúdie

Poďte to s nami skúsiť aj vy!