Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Česká spořitelna
Česká spořitelna

Česká spořitelna

"Vďaka transformácii marketingu sme prešli na personalizovanú komunikáciu s klientmi a zvýšili efektivitu práce nášho tímu. Zlúčili sme päť nástrojov do jedného, čo viedlo k centralizácii dát, demokratizácii tvorby zákazníckych ciest a rýchlejšej reakcii na potreby klientov.“

Picture of Lukáš Pudil

Lukáš Pudil

Personalization Tribe Lead / Director Česká spořitelna

Čo priniesla transformácia B2C marketingu v Českej sporiteľni?

V roku 2020 sa Česká spořitelna (ČSAS) pripojila k dlhodobej stratégii Erste Group zameranej na transformáciu prístupu k zákazníkom z predaja produktov na starostlivosť o finančné zdravie klientov. Historicky ČSAS využívala na komunikáciu s klientmi päť rôznych aplikácií. Nová stratégia vytvorila nové požiadavky na budúci marketing ČSAS, vrátane eliminácie jednorazových komunikácií, minimalizácie komunikácie, ktorá nezodpovedá potrebám klienta a zjednodušenia zložitého IT ekosystému.

Rýchle dodanie v dĺžke 7 mesiacov

Konsolidácia piatich rôznych nástrojov do jednej integrovanej platformy

Zmena mindsetu z „produktovo“ na „klientsky“ orientovanú banku

"Chceli sme český tím, ktorý sa postará o hladký priebeh integrácie. Musím povedať, že sa nám spolupráca s Enehanom mimoriadne podarila.“

Picture of Lukáš Pudil

Lukáš Pudil

Personalization Tribe Lead / Director Česká spořitelna

Najväčšie prínosy digitálnej transformácie

Prechod na Omnichannel komunikáciu

Banka opustila izolované kampane v prospech prepojených zákazníckych ciest. Nová stratégia citlivo reaguje na aktivity klientov naprieč komunikačnými kanálmi.

Zmena komunikačnej stratégie

Kampane teraz ponúkajú relevantné produkty konkrétnym klientom, podporujú finančné zdravie a prispievajú k rastu banky.

Zlepšenie zákazníckeho zážitku

Personalizovaný prístup a relevantné ponuky vedú k výraznému zlepšeniu celkového užívateľského zážitku.

Dostupnosť tvorby zákazníckych ciest

Prechod na Salesforce zjednodušil tvorbu kampaní a zákazníckych ciest, demokratizoval platformu a znížil zapojenie IT špecialistov.

Adopcia nového systému

Jednoduchšia a intuitívnejšia práca s novým systémom prispieva k pozitívnemu vnímaniu nového pracovného prostredia. Adopcia nástroja bola podporovaná pravidelnými užívateľskými workshopmi a portálom Salesforce Trailhead.

Významná úspora prevádzkových nákladov

Konsolidácia piatich rôznych nástrojov do jednej integrovanej platformy znížila prevádzkové náklady. Umožnila tiež rýchlejšiu a efektívnejšiu prípravu kampaní, optimalizáciu využívania zdrojov a zníženie nákladov na IT infraštruktúru.

Real-time personalizácia webu

Zavedenie Salesforce Personalisation Studia umožnilo detailnú personalizáciu webových stránok a prepojenie aktivít klienta so zákazníckymi cestami.

Zlepšenie bezpečnostnej infraštruktúry

Projekt zdôraznil bezpečnostné aspekty v bankovom prostredí a v cloude, s úspešným schválením Českej národnej banky a využitím funkcie BYOK (Bring Your Own Key).

Širší nábor talentov

Moderná platforma uľahčuje nábor talentov do marketingového oddelenia vďaka inovatívnemu prístupu a použitiu špičkových technológií.

O spoločnosti Česká spořitelna

Česká spořitelna je najväčšia banka v Českej republike poskytujúca finančné služby približne 4,5 mil. klientom. Stratégiou Spořitelne je využívať digitalizáciu a inovatívne technológie pre zlepšenie finančného zdravia svojich klientov. ČSAS je súčasťou Erste Group pôsobiacej v strednej a východnej Európe so sídlom vo Viedni.

Sídlo

Praha

Odvetvie

Bankovníctvo

Počet zamestnancov

9 829

Ročný obrat

49,9 mld. Kč

Preskúmajte ďalšie prípadové štúdie

Poďte to s nami skúsiť aj vy!