Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Telekomunikácie
Telekomunikácie

Telekomunikácie

Digitalizujte a automatizujte procesy, a to vrátane self-care zákazníckych portálov. Využite moderné kanály pre personalizovanú komunikáciu so zákazníkmi.

Prečo nás klienti najčastejšie kontaktujú?

To riešime pomocou štandardizovaného industry-specific produktového katalógu a CPQ modulu, teda configure, price, quote.

Spoločne s implementáciou Salesforce Communication Cloudu pripravíme aj implementáciu Salesforce Marketing Cloudu.

V tomto prípade klientom poslúži riadenie omnichannel komunikácie priamo v Salesforce a pripravené konektory na mnoho typov ústrední ako sú Genesys, Amazon, Vonage či Cisco.

Urýchlite implementáciu nových biznis požiadaviek o 30 až 80 %

Čas od vytvorenia ponuky po dokončenie objednávky skrátite o 54 %

Čas potrebný na spracovanie objednávky skrátite o 70%

Benefity, ktoré digitálna transformácia v telekomunikáciách prináša

Znížite Time to Market

Dátový model je obohatený o objekty typické pre Telco prostredie. Všetko pre podporu Sales, Service a Marketing procesov už máte pripravené.

Využite AI a analytické nástroje

Stavte na prediktívne modelovanie a personifikované ponuky. Navýšite tým hodnotu zákazníka, vzrastie spokojnosť a zvýši sa retencia.

Zmenšite náklady na implementáciu a rozvoj

To zaručuje využitie štandardizovaného riešenia a možnosť ďalšieho rozvoja. Očakávajte pravidelné upgrady CRM o nové funkcionality bez navýšenia nákladov na licencie.

Riaďte objednávky

Automatizujte procesy od vytvorenia ponuky až po kompletné spracovanie objednávky.

Prepojte CRM a marketing

Riaďte marketingovú komunikáciu formou personifikovaných Customer Journey s využitím real time dát aj objektov z CRM.

Spravujte Omnichannel komunikáciu

Využite komplexné riešenie pre agentov kontaktných centier, ich supervízorov a team leaderov priamo v Communication Cloude.

Stavte na Experience Cloud

Implementácia Portálu pre zákazníkov aj partnerov bez vynakladania prostriedkov na integráciu. Využite objekty Communication Cloudu bez nutnosti ich reimplementácie.

Minimalizujte náklady na integráciu

Využite Mulesoft Direct pre integráciu Communication Cloudu do vášho prostredia.

Digitalizujte internú komunikáciu

Komunikujte interne priamo v prostredí Salesforce Communication Cloudu pomocou zabudovaného Chat riešenia. Alebo využite riešenie Slack. V oboch prípadoch môžete do komunikácie vložiť prolink na diskutované CRM objekty.

Veďte servisných pracovníkov

Implementácia Field Service Cloudu umožňuje riadenie jednotlivých servisných tímov, a to priamo v reálnom čase. Pracovníci v teréne môžu k Field Service Cloudu pristupovať z tabletov alebo mobilných aplikácií.

Čo by vás mohlo zaujímať?

Salesforce Communication Cloud má telco špecifický dátový model, pripravenú knižnicu procesov (vrátane Contract lifecycle management0, produktový katalóg, CPQ a Order Management moduly.

Salesforce ekosystém disponuje širokou škálou cloud nástrojov. Z tých najdôležitejších sú to Marketing Cloud, Field Service, Service Voice Cloud, Experience Cloud a integračná platforma Mulesoft.

V Enehane sme sa podieľali na implementáciách komplexných Salesforce riešení v T-Mobile a T-Systems v Českej republike.

Pred každým väčším infraštruktúrnym projektom vám odporúčame najprv pripraviť Business Blueprint. S tým vám pomôže tím telco špecialistov s dlhodobou skúsenosťou v tomto odbore.

Salesforce riešenie je kompletne pripravené pre pre-paid zákazníkov, pre zákazníkov s B2C zmluvou aj pre B2B zákazníkov vrátane veľkých korporácií a holdingov.

Ako s nami prebieha spolupráca?

Správne nastavené procesy sú alfou a omegou ďalšieho rastu

V oblasti telekomunikácií najčastejšie implementujeme tieto produkty

Sales Cloud

Service Cloud

Marketing Cloud

Experience Cloud

Energy & Utilities Cloud

Field Service

Communication Cloud

Tableau

Zoznámte sa s naším špecializovaným tímom

Konzultácia s obchodníkom

Preberte svoje konkrétne potreby s naším expertom a zistíte viac o  našom prístupe k projektom.

Milan Podivín

Key Account Manager

Zaujíma vás viac informácií z tohto segmentu?