Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Financie
Financie

Financie

Finančné služby sú postavené na vzťahoch s klientmi, a preto firmy potrebujú riešenia pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Zjednoťte svoje tímy pomocou Salesforce Customer 360.

Prečo nás klienti najčastejšie kontaktujú?

Potrebujú pomôcť s prechodom na modernú cloudovú platformu a produktmi Salesforce.

Dochádza u nich k „big bang“ či postupnej adopcii. Chcú prepojiť sales, service a marketing na jednom mieste.

Salesforce implementujú na základe rozhodnutia materskej spoločnosti a chcú lokálneho partnera, ktorý pozná tunajšie pomery a zaistí hladkú adopciu Salesforce.

Len 33 % klientov verí, že im banky poskytujú najvýhodnejšie produkty

Len 10 % CEO finančných inštitúcií považuje svoju spoločnosť za inovatívneho lídra

73 % mileniálov by radšej využívalo bankové služby od spoločností Google, Apple alebo Amazon

Benefity, ktoré digitálna transformácia vo financiách prináša

Znížite Time to Market

Vhodne zvolená kombinácia technológií a správne postavené procesy vám umožňujú rýchle dodanie čiastkových zmien ku koncovému zákazníkovi.

Zefektívnite procesy

Zlepšite procesy vďaka optimalizácii procesov. Ušetrite čas, ľudské vstupy, znížte chybovosť a zvýšte kapacitu pomocou technológií.

Zmenšíte Total Cost of Ownership

Ak je digitálna transformácia a implementácia nových systémov uskutočnená správne, znížite v strednodobom horizonte celkové náklady, ktoré vyplývajú zo starších alebo nevyhovujúcich systémov.

Zvýšite zákaznícku spokojnosť

Znížte chybovosť a identifikujte trecie plochy včas. Vďaka personalizácii a individuálnym interakciám zákazník cíti, že dostáva kvalitnú službu.

Nezaostanete za konkurenciou

Nebuďte pozadu. Digitalizácia je najväčší súčasný trend. Kto chvíľu stál, stojí opodiaľ.

Robíte rozhodnutia založené na dátach

Naozaj digitalizovaný proces je merateľný a vy tak môžete robiť kvalifikované data-driven rozhodnutia, ktoré sa dajú ďalej vylepšovať.

Zvýšite výnosy

Využite potenciál, zvýšte konverziu leadov a tým aj objemy predaja.

Obmedzte odchod zákazníkov

Vďaka dobrej starostlivosti o zákazníkov, včasnej identifikácii problémov a ich proaktívnym riešeniam zvýšite spokojnosť a znížite odchodovosť.

Zlepšíte zákaznícku starostlivosť

Zlepšovať zákaznícku starostlivosť stojí menej než ju napravovať. Spokojný zákazník vás ďalej odporučí a možno aj verejne pozitívne ohodnotí.

Čo by Vás mohlo zaujímať?

Najintenzívnejšie sa teraz derie na svetlo praktická aplikácia AI – či už prediktívna alebo generatívna. Budúcnosť vidíme najmä v asistívnej AI (co-pilot), kedy stroj spolupracuje s človekom, robí mu asistenta a komunikuje s ním ľudsky prirodzenou formou. To nesmierne zvyšuje efektivitu a znižuje chybovosť. Môžete sa tak sústrediť na činnosti s väčšou pridanou hodnotou.

Nielen u nás vo firme, ale aj u našich zákazníkov už dlhší čas sledujeme, ako sa spolu s digitálnou transformáciou firmy adaptujú na nové spôsoby riadenia. Aj viaceré veľké organizácie zmenili svoju organizačnú štruktúru a spôsob riadenia – používajú agilné metódy a niektoré kompetencie sa presúvajú od manažmentu na podriadených.

Veľa pozícií nemusí nutne dochádzať do kancelárie na každodennej báze, k čomu prispela pandémia COVID-19. Došlo tak k posunu do hybridného režimu. Taktiež pozície pracujúce s koncovými zákazníkmi nie sú nevyhnutne viazané na pobočky a obchodné miesta.

Ako s nami prebieha spolupráca?

V oblasti financií najčastejšie implementujeme tieto produkty

Sales Cloud

Service Cloud

Marketing Cloud

Financial Services Cloud

Experience Cloud

Enehano Collections

Tableau

Zoznámte sa s naším špecializovaným tímom

Konzultácia s obchodníkom

Preberte svoje konkrétne potreby s naším expertom a zistíte viac o našom prístupe k projektom.

Michaela Vavřinová

Key Account Manager

Zaujíma vás viac informácií z tohto segmentu?