Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Telekomunikácie
Telekomunikácie

Prehľad výkonnosti zamestnancov a jednoduchšie riadenie.

Štvrtý ročník summitu o digitálnej transformácii sa rovnako ako v predchádzajúcich rokoch ukončil podnetnou panelovou diskusiou. Aké môžu byť osobné motivácie pre začatie transformačných projektov? Aké konkrétne pozitívne vplyvy môže mať digitálna transformácia? A ako merať jej úspešnosť? Tieto a ďalšie otázky sme položili našim váženým hosťom.

Keynote: Medzinárodné trendy v digitálnej transformácii

Robbie Kearns, viceprezident pre strednú a východnú Európu, zdôraznil na Digital Transformation Summite význam využívania dostupných technológií Salesforce na ďalšie posilnenie organizačného úspechu v rôznych regiónoch a v kontexte neistoty zákazníkov.

Európe chýba čoraz viac IT špecialistov. Riešením bude využívanie low-code softvérových riešení

Digitálna transformácia je najvychytenejším data-trendom súčasnosti. Integrácia digitálnych technológií do všetkých oblastí podnikania totiž zásadným spôsobom mení spôsob fungovania firiem a prináša extra hodnotu zákazníkom. Kto rýchlejšie transformuje, má pred konkurenciou náskok. O tom, ako sú slovenské firmy na túto výzvu pripravené a aké trendy v oblasti automatizácie obchodu, marketingu, back-officu alebo starostlivosti o klientov aktuálne rezonujú v Európe, diskutovali odborníci na Digital Transformation Summit (DTS) 2022 .

Digital Transformation Summit ukáže nové možnosti automatizácie a digitálnej transformácie firiem

Digitálnu transformáciu začali v poslednom roku intenzívne riešiť aj firmy, ktorých sa predtým prakticky netýkala. Celé odvetvie niekoľkonásobne vyrástlo, rýchlo sa posúva a vyvíja.
3. ročník Digital Transformation Summitu preto už za mesiac prinesie najnovšie skúsenosti a inšpiráciu od českých lídrov v automatizácii a digitalizácii firemných procesov, obchodu či marketingu, rovnako ako pohľad a novinky priamo od Salesforce, celosvetovo najinteligentnejšieho systému riadenia vzťahov so zákazníkmi.

Ako riadiť komunikáciu so zákazníkom, keď s ním komunikujeme cez mnohé rôzne kanály a z mnohých back office tímov?

Jedným z najčastejších problémov dnešnej modernej a rýchlej doby je riadenie komunikácie so zákazníkom. V utility a telco segmentoch stále zaznamenávame veľké investície do IT riešení. Nemusíme sa báť, že by im chýbali nástroje na komunikáciu so zákazníkmi. No fakt, že náš systém takú funkcionalitu má, vôbec nie je záruka, že ju dokážeme správne používať s ohľadom na našich zákazníkov.

T-Mobile

Stáhnout případovou studii Dodávka integrovanej marketingovej databázy pre T-Mobile V projekte pre T-Mobile, spolupracujúcim s Telekom Deutschland GmbH od roku 2018, bol kladený dôraz na modernizáciu a integráciu systému. Enehano spolupracovalo na vytvorení integrovanej marketingovej databázy, ktorá umožňuje efektívne plánovanie, správu a monitorovanie marketingových kampaní cez rôzne komunikačné kanály. Projekt čelil výzvam v oblasti vývoja, využívajúc moderné technológie od […]