Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Financie
Financie

Česká spořitelna

Stáhnout případovou studii Čo priniesla transformácia B2C marketingu v Českej sporiteľni? V roku 2020 sa Česká spořitelna (ČSAS) pripojila k dlhodobej stratégii Erste Group zameranej na transformáciu prístupu k zákazníkom z predaja produktov na starostlivosť o finančné zdravie klientov. Historicky ČSAS využívala na komunikáciu s klientmi päť rôznych aplikácií. Nová stratégia vytvorila nové požiadavky na budúci marketing ČSAS, vrátane eliminácie jednorazových […]

ČSOB Poisťovňa

Stáhnout případovou studii Čo priniesla implementácia Salesforce CRM v ČSOB Pojišťovne? V roku 2018 sa manažment ČSOB Pojišťovny rozhodol významne posilniť výkon svojej predajnej siete a ponúknuť tak sprostredkovateľom moderný nástroj Salesforce a jeho funkcie.V priebehu projektu bolo identifikovaných niekoľko technických obmedzení na strane zadávateľa, ktoré bolo potrebné zohľadniť v už bežiacom projekte. Niekoľkokrát sme rozšírili pôvodný rozsah projektu, […]

Prehľad výkonnosti zamestnancov a jednoduchšie riadenie.

Štvrtý ročník summitu o digitálnej transformácii sa rovnako ako v predchádzajúcich rokoch ukončil podnetnou panelovou diskusiou. Aké môžu byť osobné motivácie pre začatie transformačných projektov? Aké konkrétne pozitívne vplyvy môže mať digitálna transformácia? A ako merať jej úspešnosť? Tieto a ďalšie otázky sme položili našim váženým hosťom.

Keynote: Medzinárodné trendy v digitálnej transformácii

Robbie Kearns, viceprezident pre strednú a východnú Európu, zdôraznil na Digital Transformation Summite význam využívania dostupných technológií Salesforce na ďalšie posilnenie organizačného úspechu v rôznych regiónoch a v kontexte neistoty zákazníkov.

Napísali o nás: Banky vo svete čoraz viac preferujú cloud, finančné inštitúcie na Slovensku sú stále skôr konzervatívne

Bez cloudu sa slovenské firmy v budúcnosti zrejme nezaobídu, bankový sektor nevynímajúc. Na čoraz väčšie využívanie cloud computingu v priemysle i službách tlačí aj Európska komisia. V západnej Európe aj v Amerike sa do cloudu presúva drvivá väčšina bánk. Cloudovým riešeniam sa otvárajú čoraz viac aj české finančné inštitúcie. Banky na Slovensku sú napriek tomu stále pomerne opatrné. Podľa spoločnosti Enehano však nie je dôvod na obavy, naopak, cloud im môže pomôcť napríklad zefektívniť procesy, ale aj včas odhaliť podvody. Naopak, príliš dlhé váhanie so zavedením cloudových riešení môže banky obrať o konkurenčnú výhodu aj o flexibilitu.

Európe chýba čoraz viac IT špecialistov. Riešením bude využívanie low-code softvérových riešení

Digitálna transformácia je najvychytenejším data-trendom súčasnosti. Integrácia digitálnych technológií do všetkých oblastí podnikania totiž zásadným spôsobom mení spôsob fungovania firiem a prináša extra hodnotu zákazníkom. Kto rýchlejšie transformuje, má pred konkurenciou náskok. O tom, ako sú slovenské firmy na túto výzvu pripravené a aké trendy v oblasti automatizácie obchodu, marketingu, back-officu alebo starostlivosti o klientov aktuálne rezonujú v Európe, diskutovali odborníci na Digital Transformation Summit (DTS) 2022 .