Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Náš přístup
Náš přístup

Kroky, ktoré doručia úspech a zaistia optimalizáciu vašich procesov

Začneme úvodnou konzultáciou

„Osobne či online si povieme, čo je pre vás dôležité a spoločne definujeme, aké sú vaše požiadavky a ciele.“

Než vykročíme na spoločnú cestu smerujúcu k hľadaniu príležitostí pre vašu firmu, potrebujeme sa vzájomne čo najlepšie spoznať v rámci úvodnej konzultácie. Naším cieľom je totiž vytvárať partnerstvo pre digitálnu transformáciu a strategický rozvoj.

Najprv musíme identifikovať príležitosti korešpondujúce so súčasnými technologickými trendmi. Len tak dosiahneme realistické predstavy o vašom riešení. Využite naše dlhoročné skúsenosti umožňujúce cielený rozvoj systémov a aplikácií.

Pozrieme sa zblízka na váš biznis

„Identifikujeme priestor na zefektívnenie vašich procesov, zoznámime sa s dátovými tokmi a vyhodnotíme uskutočniteľnosť zámeru.“

Aby sme dopredu vedeli, aké výhody, nevýhody, riziká a nové možnosti vám digitálna transformácia prinesie, spracujeme vám predimplementačnú analýzu alebo Blueprint. Tým preveríme uskutočniteľnosť a rozsah implementácie Salesforce platformy vo vašej spoločnosti.

Navrhneme riešenie a implementačný plán

„Nastal čas na návrh vhodného riešenia a zostavenia implementačného plánu. Samozrejme vás s ním podrobne zoznámime.“

Vykonáme analýzu zámeru a vytvoríme návrh s postupom riešenia. Myslíme aj na projektový plán. Často sa nás pýtate, či budúci dizajn riešení podporuje skutočné správanie a očakávania užívateľov. Môžete sa spoľahnúť, že pri návrhu riešenia zohľadňujeme ako aktuálne nároky spoločnosti a trhu, tak aj biznisové a užívateľské požiadavky.

Projekt sa stáva realitou

„Na základe analýzy, odsúhlaseného dizajnu a postupu nasadzujeme jednotlivé časti a realizujeme dielo.“

Podľa dohodnutej metodiky a postupu sa pustíme do diela. Všetko starostlivo naplánujeme, pripravíme, implementujeme a otestujeme. Celú realizáciu má na starosti pridelený projektový manažér, ktorý sa postará o to, aby všetko šliapalo ako švajčiarske hodinky.

Postaráme sa o riadne zaškolenie a onboarding

„Realizáciou to nekončí. Vás aj vašich kolegov odborne preškolíme a pripravíme tak, aby ste mohli systém ihneď používať.“

Implementácia je polovica úspechu. Tá druhá polovica už záleží na ľuďoch, v tomto prípade koncových používateľoch. Aby bola adopcia riešenia vo vašej firme úspešná, zaistíme okrem dôkladného školenia od našich expertov aj postimplementačný dohľad a zosilnenú podporu.

Spoľahnite sa na podporu a rozvoj

„Poskytujeme priebežnú podporu systému aj užívateľov tak, aby ste mohli platformu efektívne využívať.“

Využite servis na mieru. Buď si stanovíte počet mandays na krytie všetkých vašich potrieb, alebo môžete zvoliť SLA zmluvu s vymedzenou garanciou a rozsahom podpory. Odborný garant implementácie vás prevedie ďalšími rozvojovými krokmi a pomôže vám zaistiť trvalú udržateľnosť systému.

Poďte to s nami skúsiť aj vy!