Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Napísali o nás: Výrobné spoločnosti si od hyperautomatizácie sľubujú úspory aj rýchlejší rast

Napísali o nás: Výrobné spoločnosti si od hyperautomatizácie sľubujú úspory aj rýchlejší rast

Je to paradox, ale dokonca aj niektoré české miliardové firmy s najmodernejšou a technologicky špičkovou výrobou stále riešia všetok obchod prinajlepšom v Exceli alebo dokonca len s perom a papierom. Chýbajúce vyspelé riešenie pre obchod a jeho prepojenie s ďalšími firemnými systémami však české firmy vo svete zráža nadol. Znižuje ich konkurencieschopnosťa brzdí expanziu. Aj preto vo výrobnom sektore čoraz viac rezonuje tzv. hyperautomatizácia.

„Vytunené“ ERP a živoriace CRM

Väčšina výrobných firiem, ktoré som mal možnosť podrobnejšie spoznať, píše veľmi podobný príbeh. Zvyčajne investovali do samotnej výrobnej technológie a vyriešili systémy ERP na plánovanie a automatizáciu všetkých podnikových procesov. V dnešnom svete, ktorý sa výrazne orientuje na zákazníka, sa však čoraz jasnejšie ukazuje, že ani to najlepšie ERP už na úspech jednoducho nestačí.

Výrobné firmy totiž doteraz (až na výnimky) úplne prehliadali systémy CRM na riadenie obchodných príležitostí a celkovo všetkých procesov na strane zákazníka. CRM typicky vo výrobnej spoločnosti buď chýba, je zastarané, alebo nekomunikuje so systémom ERP, čo spôsobuje značnú neefektívnosť. Všetky tri bežné scenáre znamenajú to isté – výrobné firmy narážajú na limity ďalšieho rastu a nemožnosť kvalitne automatizovať.

Zatiaľ čo v iných segmentoch sa v posledných rokoch výrazne investovalo do CRM systémov, výrobnému sektoru tak trochu ušiel vlak. Ak už u nás výrobná firma má nejaký CRM systém, ide o malé lokálne riešenie, ktoré ale podnik svojimi potrebami dávno prerástol. A to je samozrejme zle. V zahraničí pritom výrobné firmy v oveľa väčšej miere využívajú komplexné CRM platformy typu Salesforce, ktoré sa dokážu prispôsobiť veľkosti a aktuálnym potrebám podniku. V podstate rastú bez obmedzení spolu s firmou.

Cloudové osvietenie

Zmena sa už ale začala aj u nás. Tak ako v mnohých iných oblastiach, aj tu pomohol veci urýchliť covid. Na jednej strane vzrástla potreba flexibility všetkých firemných systémov a na druhej strane sa začalo oveľa viac pamätať aj na ekonomickú a energetickú náročnosť prevádzky týchto systémov. Obe tieto skutočnosti prispeli k tomu, že aj výrobné firmy začali byť otvorenejšie voči cloudu, cloudovým ERP aj CRM systémom, ktorých sa dovtedy obávali, aj voči ich nových možnostiam.

Aktuálna ekonomická aj spoločenská situácia si ale vyžaduje niečo navyše. O úspechu dnes rozhoduje efektivita, a platí to aj pri snahe o automatizáciu. Firmy automatizovať stále chcú, ale oveľa častejšie si kladú otázky typu „Čo urobiť, aby automatizácia bola efektívnejšia a priniesla úspory?“ Odpoveďou je nový trend tzv. hyperautomatizácie, ktorá spočíva v spojení niekoľkých doteraz izolovaných automatizačných procesov pomocou pokročilých technológií. Príkladom môže byť využitie AI s cieľom ešte viac automatizovať procesy, čo umožňuje eliminovať dátové silá a zlepšiť efektivitu a rozhodovanie.

Napríklad rešpektovaný americký expert Nicholas Colisto z výrobnej spoločnosti Avery Dennison vraví, že jeho firma v reakcii na infláciu investuje do automatizácie a ďalších technológií predovšetkým s cieľom zlepšiť interakciu so zákazníkom, lepšie riadiť štruktúru a výšku nákladov a obmedzovať riziká.

„Investujeme do programov hyperautomatizácie, aby sme využili všetky relevantné automatizačné technológie na automatizáciu procesov v rámci IT a ďalších funkcií s cieľom intenzívnejšie aktivizovať zákazníkov, optimalizovať náklady a znížiť riziká.“ / Nicholas Colisto

Automatizácia nesmie sedieť v kúte

Hyperautomatizácia reaguje na neefektívnosť čiastkových osamotených projektov automatizácie. Podľa spoločnosti Deloitte už 53 % organizácií začalo zavádzať robotickú automatizáciu procesov a očakáva sa, že v nasledujúcich dvoch rokoch sa tento podiel zvýši na 72 %, problémom však je, že mnoho prípadov použitia automatizácie je izolovaných a slúži na jeden alebo veľmi obmedzený účel.

V roku 2023 preto môžeme čakať, že popredné organizácie prejdú na strategickejšiu celopodnikovú automatizáciu. Spoločnosť Gartner predpovedá, že do roka 2024 hyperautomatizácia umožní organizáciám znížiť prevádzkové náklady o 30 %. Uprostred rastúcej ekonomickej neistoty hyperautomatizácia urýchli digitálnu transformáciu a podporí efektívny rast.

Hyperautomatizácia vo výrobnej firme

Hyperautomatizácia teda spočíva v určitej reforme prevádzkových procesov, ktorá má za úlohu tieto procesy zefektívniť a znížiť tak náklady. A to je presne to, čo teraz najviac potrebujú práve výrobné firmy, ktoré majú podobných oddelených procesov desiatky až stovky, a musia ich nevyhnutne integrovať.

Najväčší zmysel má hyperautomatizácia vo firmách, ktoré vyrábajú komplexné a zložitejšie produkty alebo produkty na mieru. Vo všeobecnosti sa investícia do hyperautomatizácie vyplatí firmám s ročným obratom nad 12 miliónov eur a tiež firmám s presahom do zahraničia alebo s ambíciou expandovať. To isté platí aj pre firmy s niekoľkými dcérskymi spoločnosťami.

CRM ako začiatok

Kde ale s hyperautomatizáciou začať, ak sa pre ňu rozhodnem? Ako už som spomenul v úvode, jedným z typických problémov vo výrobných firmách je zlá komunikácia medzi ERP a CRM systémom. Ich zladenie môže byť prvým cieľom.

Hyperautomatizáciaje však veľmi komplexný a náročný projekt. Zvyčajne trvá aj niekoľko rokov a vyžaduje si vysoké nároky na finančné aj ľudské zdroje. O to dôležitejšia je dobrá príprava celého projektu. Z tohto dôvodu sme aj v Enehane vytvorili špeciálne oddelenie business consultingu, ktorého úlohou je posúdiť súčasnú situáciu firmy a odporučiť najlepší postup, vhodné produkty, spôsob financovania, rozdelenie úloh, navrhnúť časový harmonogram a zaistiť celý rad ďalších nevyhnutných úkonov.

Podobná príprava pod dozorom niekoho, kto má s transformačnými a automatizačnými projektmi dlhoročné skúsenosti je, povedal by som, až nutným predpokladom úspechu. Ak sa celý projekt podarí, odmenou budú nielen úspory prevádzkových nákladov či väčšia flexibilita, ale aj úplne iný zákaznícky zážitok.

Príkladov takéhoto úspechu zatiaľ u nás nie je veľa, no veľmi dobre sa tejto neľahkej úlohy zhostila napríklad spoločnosť Vekra, ktorej sa podarilo okrem obchodných procesov zautomatizovať napríklad aj plánovanie montážnych výjazdov. Verím, že podobné úspešné hyperautomatizačné projekty budúv v nadchádzajúcich rokoch v našich výrobných firmách rýchlo pribúdať, a budú tak môcť obstáť aj v zahraničnej konkurencii.

Publikované: Komora (júl-august)

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články