Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Napísali o nás: Šetriť bez prepúšťania je možné aj vďaka technológiám. Škandinávci to vedia, Slováci majú obavy

Napísali o nás: Šetriť bez prepúšťania je možné aj vďaka technológiám. Škandinávci to vedia, Slováci majú obavy

Firmy dnes zavádzajú šetriace opatrenia. S umelou inteligenciou, so strojovým učením či s internetom vecí to ide omnoho ľahšie

Prevádzkové náklady firiem aktuálne najviac ovplyvňuje zvyšovanie cien energií. V IT sektore sú typickou kategóriou napríklad dátové centrá, kde energie tvoria naozaj významnú časť týchto nákladov. Niektoré dátové centrá reagovali na ceny energií už na jar, keď postupne zvyšovali ceny za svoje služby.

Zvýšené náklady na služby dátových centier budú firmy premietať do cien služieb či produktov. Väčšina spoločností to dokáže, no niektoré to môže aj položiť.

Trendom softvér ako služba

Pri prevádzke IT systémov existuje viacero možností. Firma môže disponovať hardvérom vo vlastných alebo prenajímaných priestoroch, využívať hardvér ako službu u lokálneho alebo globálneho poskytovateľa alebo využívať priamo softvér ako službu, čo je v súčasnosti jedným z rastúcich trendov.

V prípade veľkých podnikov je najpravdepodobnejší hybridný model. Pre malých prevádzkovateľov vlastných serverov sú možnosti často obmedzené. Ponúka sa preto alternatíva prehodnotiť, či je vôbec potrebné, aby spoločnosť prevádzkovala vlastné servery a nemala by radšej začať využívať cloudové služby.

„Pri špecifikácii tej správnej kombinácie služieb jednoznačne odporúčam ísť zhora nadol. Od biznysových požiadaviek smerom k technickým. Keď sa na problematiku budeme pozerať čisto len z IT pohľadu, môže sa stať, že vynaložíme zbytočné aktivity migráciou existujúcich systémov do externého dátového centra a nakoniec zistíme, že systém je zastaraný, a nahradíme ho iným, ktorý budeme využívať ako službu soft-ware-‑as-a-service (SaaS),“

hovorí odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano Solutions Eduard Gers.

Výhodné cloudové riešenia

Existuje niekoľko cloudových služieb a každá má vlastný súbor benefitov. Vo všeobecnosti sú však hlavným benefitom nižšie náklady, pretože zákazník nakupuje len také zdroje, aké práve potrebuje. Na druhej strane, poskytovateľ cloudových služieb vie svoje náklady škálovať medzi viac zákazníkov. To môže premietnuť do zásadne nižšej ceny za služby v porovnaní s prevádzkovaním vlastných serverov.

„Pri cloudových službách je asi najväčšou obavou otázka bezpečnosti údajov, keďže ich firma nemá ‚pod vlastnou strechou‘. No práve využitím cloudových služieb je často možné dosiahnuť ešte vyššiu mieru bezpečnosti ako v situácii, keď si firma prevádzkuje servery sama. Je to len otázka správneho výberu poskytovateľa cloudových služieb, samotnej implementácie a následného nastavenia prevádzkovania služieb,“

vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Omnicom Miroslav Hlohovský.

Využívanie cloudových služieb býva veľmi výhodné pre nové a rastúce firmy. Majú systémy dostupné takmer okamžite a môžu začať rozvíjať svoj biznis bez potreby vynaloženia nákladov na obstaranie a inštaláciu hardvéru či implementáciu softvéru. Pri väčších firmách s existujúcou infraštruktúrou je prechod do cloudu zložitejší a vyžaduje si viac úsilia.

Dôležitosť automatizácie

Na šetrenie vo firmách sa vo všeobecnosti dá pozerať dvoma pohľadmi. Jednoduchší spôsob spočíva v prepustení časti zamestnancov či zastavení investícií. Zložitejší a často aj zmysluplnejší spôsob je v správnom investovaní do zefektívnenia procesov a ďalších strategických krokov, ktoré môžu viesť nielen k šetreniu peňazí, ale navyše k ďalším príležitostiam a rastu firmy. Podľa E. Gersa rozumné firmy obvykle využívajú krízové časy práve na investície do takýchto oblastí.

„Každá firma je závislá od svojich zákazníkov a získavanie nových a udržanie existujúcich by malo byť alfou a omegou života každej firmy. Dnes by mali firmy predovšetkým investovať do automatizácie administratívnych procesov, pretože tá, ak je správne uchopená, dokáže procesy nielen zefektívniť a zrýchliť, ale aj optimalizovať chod celej firmy,“

vysvetľuje odborník.

Kúpa technológie však automaticky zefektívnenie procesov nezabezpečí. Zefektívňovanie procesov je v prvom rade samotné vyladenie procesu a jeho štandardizácia. Až potom môže prísť na rad jeho automatizácia.

Technológie, ktoré umožňujú automatizáciu niektorých procesov alebo prácu z domu, umožňujú v konečnom dôsledku zvýšiť produktivitu, vďaka čomu je možné pokryť existujúce náklady zvýšenými príjmami. Priame šetrenie na zamestnancoch sa obvykle nevypláca.

Lepšie využitie technológií

So šetrením nákladov dnes môžu firmám pomôcť aj technológie ako umelá inteligencia, strojové učenie či internet vecí (IoT). Tieto tri oblasti spolu veľmi úzko súvisia a mnohé z nich už dávno nie sú len sci-fi. „Prostredníctvom IoT získavame dáta na ďalšie spracovanie. Strojové učenie smeruje k tomu, aby umelá inteligencia, ktorá je nasadená v praxi, dokázala správne vyhodnotiť dáta a urobiť konkrétne opatrenia,“ ozrejmuje E. Gers.

Senzory v miestnostiach napríklad dokážu informovať o tom, že sa v nich nik nenachádza, a na základe tejto informácie sa vypne osvetlenie, obrazovka či projektor, čím sa šetria náklady na energie.

Senzory na výrobných zariadeniach dokážu posielať informácie o ich stave do systému umelej inteligencie a tá prípadné anomálie zachytí a informuje o tom oddelenie údržby, ktorá sa postará o zásah ešte predtým, ako dôjde k výpadku. To je však len zlomok príkladov, keď dokážu technológie firme pomôcť a ušetriť náklady.

Koľko finančných prostriedkov dokážu technológie firmám ušetriť, je možné spočítať len na konkrétnom špecifickom prípade, pretože do hry vstupuje veľké množstvo faktorov. Pri malých firmách je šetrenie nákladov pomerne ľahko uchopiteľné, nové technológie tu skôr umožňujú firmám rásť a ďalej sa rozvíjať.

Vo veľkých výrobných podnikoch to oboma smermi môžu byť rádovo až desiatky percent, čo môže firma získať vhodným a rozumným zavádzaním nových technológií. Záleží na súčasnom stave, miere vyspelosti a možností, ktorými takáto spoločnosť disponuje.

„Každá firma už nejaké technológie používa. V niektorých prípadoch ide len o lepšie využitie existujúcich technológií. Vo všeobecnosti spravidla platí, čím väčšia firma a väčšie množstvo opakujúcich sa úkonov, tým vyšší potenciál úspory prostredníctvom technológií,“

hovorí M. Hlohovský.

Opatrnosť a obavy po slovensky

Na Slovensku prevláda skôr opatrný spôsob šetrenia formou znižovania nákladov tým najjednoduchším spôsobom – je to prepúšťanie a rozdeľovanie agendy medzi už aj tak preťažených zamestnancov. Okrem toho mnohé slovenské spoločnosti v prípade znižovania nákladov zastavia akékoľvek investície vrátane takých, ktoré môžu firmu posunúť vpred, čo je často škoda.

Podľa E. Gersa to súvisí s opatrnosťou a obavami zo zmien. Na Slovensku, žiaľ, často prevláda názor nezasahovať do niečoho, čo funguje, a riešiť veci až vtedy, keď je zle, čo je však často neskoro. Rozumné firmy riešia veci s predstihom, sledujú nové trendy, rozumne zvažujú nasadenie nových technológií, inovujú. Takéto firmy obvykle prekonajú nečakané prekážky s oveľa väčšou ľahkosťou a dokonca z nich často vyjdú ešte viac posilnené.

„Na Slovensku vnímam pomerne opatrný prístup k využívaniu moderných technológií na optimalizáciu nákladov hlavne mimo IT prostredia. Naše skúsenosti ukazujú, že napríklad škandinávske krajiny sú využívaniu technológií otvorené omnoho viac,“

dodáva M. Hlohovský.

Príklad šetrenia v praxi

Pokiaľ chce firma napredovať, musí disponovať kvalitnými ľuďmi a investovať do nich. Aj na Slovensku sa nájdu firmy, ktoré sa neboja používať technológie a nakoniec ich využijú vo svoj prospech. E. Gers spomína príklad jedného slovenského centra zdieľaných služieb, ktoré sa rozhodlo vo veľkom zavádzať automatizované účtovné procesy, kde softvérové roboty nahradili veľký objem ľudskej práce. Z krátkodobého pohľadu by toto centrum mohlo ľudí prepúšťať, lebo ich vďaka tomuto prístupu nepotrebovalo. Manažment však zvolil iný prístup.

V porovnaní s konkurenciou zvládajú väčší objem práce s menším počtom zamestnancov, čo umožňuje lepšie ohodnotiť zamestnancov a zároveň znižovať náklady na účtovné operácie.

„Účtovníkov povýšili na účtovných analytikov, pretože ,obyčajnú‘ účtovnícku prácu už vykonávajú softvérové roboty a len úlohy s vyššou pridanou hodnotou sú zverené zamestnancom. V konečnom dôsledku takýmto prístupom docielili vysokú podporu týchto inovačných iniciatív medzi zamestnancami, ktorí sa neboja o svoje miesto, čo významne podporuje ďalšie napredovanie firmy,“

vysvetľuje E. Gers.

Najrozšírenejší je Salesforce. Správna implementácia nástrojov na optimalizáciu interakcie so zákazníkmi prostredníctvom softvérov bežiacich v cloude môže priniesť hneď niekoľko benefitov. Dnes je vo svete najrozšírenejším nástrojom Salesforce, cloudová CRM služba pre firmy, ktorá však zahŕňa niekoľko ďalších kategórií ako napríklad marketing cloud, sales cloud či data cloud. Vďaka nástrojom Salesforce od rovnomennej americkej spoločnosti môžu firmy zvýšiť zákaznícku spokojnosť až o 30 percent, znížiť náklady na podporu a servis o 27 percent či o 30 percent zvýšiť riešenie prípadov vo vlastnej réžii alebo prostredníctvom automatizácie či umelej inteligencie.

Zverejnené: Trend

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články