Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Napísali o nás: Prevádzka vlastného serveru čo i len v malej firme zhltne ročne tisícky kilowatthodín elektriny. V čase energetickej krízy môže byť východiskom cloud

Napísali o nás: Prevádzka vlastného serveru čo i len v malej firme zhltne ročne tisícky kilowatthodín elektriny. V čase energetickej krízy môže byť východiskom cloud

Dnes sa už takmer žiadna firma nezaobíde bez IT technológií. Ak však používa vlastné servery, bude zrejme musieť počítať s oveľa vyššími výdavkami než doteraz. Nielen spotreba serverov, ale aj ich chladenie sú energeticky pomerne náročné a okrem toho si vyžadujú aj ďalšie náklady spojené s ďalšou prevádzkou, so zabezpečením a personálnou obsluhou. Odborníci na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano vidia možné východisko v prechode z vlastného serveru do cloudu, vďaka čomu môžu spoločnosti ušetriť aj niekoľko tisíc eur ročne, ktoré následne môže využiť na iný účel.

Vzdialené datacentrá môžu byť lacnejšie ako vlastný server

Scenáre súvisiace s dramaticky rastúcimi cenami energií nútia nielen domácnosti, ale aj podniky hľadať riešenia, ako optimalizovať náklady, aby v nasledujúcich rokoch prežili. Hlbšie do vrecka budú mať spoločnosti, ktoré využívajú vlastné servery. Tie sú nielen drahým, ale aj pomerne energeticky náročným zariadením, ktoré mesačne spáli stovky kilowatthodín elektriny. Servery si tiež vyžadujú peniaze na chladenie, obstaranie ďalšieho hardwaru a softvéru. Nákladná môže byť aj prevádzka samotného dátového centra, zabezpečovací systém či obslužný IT personál. Pre mnohé firmy sa tak vlastné serverovne môžu stať zbytočne drahým luxusom:

V čase avizovaného prudkého rastu cien energií a vysokej inflácie stoja mnohé firmy pred otázkou, ako a na čom ušetriť, aby dokázali v budúcnosti nielen prežiť, ale aj prosperovať, udržať si konkurenčnú výhodu a tvoriť hodnoty. Prevádzka vlastného serveru môže stáť u nás tisícky eur ročne. Minimálne tretinu tejto sumy dokáže firma ušetriť, ak využije serverové služby v cloude, teda vo vzdialenom datacentre. Na Slovensku zatiaľ cloud využíva len 36 % firiem, pričom v severských krajinách je to už okolo 70 %podnikov. Okrem šetrenia energie a nákladov je cloud totiž aj akcelerátorom inovácií a všetky nové a moderné technológie bývajú dnes dostupné predovšetkým v tejto forme,“

vysvetľuje Eduard Gers, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano Solutions.

Cloud môže uľahčiť aj home office

Cloud môže zamestnancom firiem uľahčiť aj prácu na home office, o ktorom sa v súvislosti so šetrením tiež hovorí čoraz viac. Pri vlastnom serveri hrozia častejšie výpadky, pri ktorých sa zamestnanci nedostanú do firemnej siete, na e-maily, hrozia tiež problémy s aktualizáciou softvérov či vyššie riziko kybernetického útoku. V cloude sa toto stáva zriedka a vzdialené datacentrum je komfortnejšie aj pre zamestnancov.

„V cloude sa všetky aktualizácie dejú automaticky a s pravidelným upgradom. Je jednoduchšie zabezpečiť zálohovanie, kybernetickú  bezpečnosť a podobne.  Zároveň sú v cloude k dispozícii rôzne softvéry, vďaka ktorým sa môže firma dopracovať k ďalším úsporám, znižovaniu rizík, ale aj k vyššej efektivite zamestnancov či presnejšie cielenému marketingu,“

hovorí Eduard Gers, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano Solutions. Vzdialené datacentrum okrem toho odľahčí aj zamestnancov IT oddelenia, ktorí sa môžu venovať aktivitám spojeným s ďalším napredovaním firmy v rámci digitálnej transformácie a s hľadaním nových riešení v danej oblasti.

Cloud hrá v prospech znižovania emisií skleníkových plynov

Okrem toho, že cloud je pre firmu lacnejšie riešenie, je aj ekologickejšie. To je ďalší z aspektov, ktorý musia brať firmy do úvahy aj vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu o znižovaní emisií skleníkových plynov. Do roku 2050 chce EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu a do roku 2030 chce emisie znížiť o 55 %.  Vyplýva to z európskeho klimatického zákona a svojím dielom k tomu musí prispieť aj Slovensko.

„Súčasná situácia z viacerých aspektov čoraz viac smeruje k preferencii cloudu. A je veľmi dôležité, aby sa vo firmách začalo o tom diskutovať zo širšieho pohľadu aj za účasti externých odborníkov. V niektorých, pokrokovo uvažujúcich firmách, sa to už realizuje. Bez cloudu sa  totiž naše podniky aj vzhľadom na európsku politiku v budúcnosti zrejme nezaobídu. Využívanie cloudových riešení  totiž patrí medzi inovácie a bez nich naše spoločnosti len ťažko dokážu držať tempo s konkurenciou,“

uzatvára Eduard Gers, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano Solutions.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články