Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Najčastejšie prekážky pri digitálnej transformácii (3/3)

Najčastejšie prekážky pri digitálnej transformácii (3/3)

Využívanie nových technológií pomáha vo firmách zlepšiť mnohé veci – od obchodného procesu cez vývoj nových produktov či služieb, získavanie a starostlivosť o zákazníkov až po riadenie ľudských zdrojov. V takmer každej spoločnosti už digitálna transformácia prebieha. Veľa firiem však stále robí chyby. V dôsledku toho ich snaha o digitalizáciu a efektívne fungovanie vyjde často nazmar.

V minulých častiach sme spomenuli prekážky ako nedostatočná príprava, absencia digitálneho tímu alebo aj často chýbajúceho digitálneho lídra v spoločnosti. Na záver našej série si rozoberieme ako pracovať s rozdielnou úrovňou skúseností, prečo je dôležité nechať si pomôcť od externého partnera a zároveň ako sa nevhodnému partnerovi vyvarovať.

7. „Ja sám, všetko sám“

Častým fenoménom, s ktorým sa u slovenských spoločností stretávame, je rezistencia voči externej pomoci. Obvykle to súvisí s nevhodným prístupom vedenia spoločnosti, ktoré sa snaží šetriť náklady nevhodným spôsobom a očakáva od interného tímu úroveň výstupov, ktoré sú nad rámec jeho možností.

Nie je bohužiaľ výnimkou, keď finančne náročné projekty implementácie IT systémov sú neúspešné a musia sa opakovať často aj niekoľkokrát, pričom to firmy stojí státisíce eur. Až po takýchto neúspechoch sa vedenie firmy naučí, že je potrebné investovať do kvalitnej prípravy a analýzy. Nie každá firma si však môže dovoliť zamestnávať kvalitných a skúsených biznisových analytikov, ktorý dokážu vypracovať kvalitný „blueprint“, nezávisle zhodnotiť všetky potrebné aspekty súvisiace s plánovaným projektom, a ktorí majú zároveň skúsenosti z podobných projektov u iných zákazníkov. Vtedy je pre úspech projektu nevyhnutné angažovať vhodnú externú spoločnosť.

8. Nevhodný výber partnera

Bohužiaľ často sme svedkami alibistického prístupu dodávateľov v zmysle „Milý zákazník, povedz nám, čo chceš urobiť, my Ti to tak urobíme.“ Keď je potom projekt neúspešný, najjednoduchšie je povedať „Ale veď si nepovedal…“

Tak, ako je firma vyrábajúca napr. bicykle odborníkom vo svojom fachu, tak býva dodávateľ riešení napr. pre marketingovú automatizáciu expertom na túto oblasť.

V ideálnom prípade nám skúsená externá spoločnosť pomôže najprv si uvedomiť, či náš zámer je relevantný, zmysluplný, a či prinesie očakávané výsledky. Pomôže nám vidieť problematiku v širších súvislostiach, navrhne odporúčané „best practices“, prípadne navrhne overené riešenie, použitie ktorého minimalizuje riziko neúspechu.

Tí, ktorí to myslia vážne so zámerom nie len predať, ale najmä pomôcť zákazníkovi naozaj dosiahnuť stanovené ciele, môžu dokonca odmietnuť dodať riešenie, pokiaľ si nie sú istí úspechom. V taktom prípade by sme sa mali zamyslieť nad kvalitou prípravy na projekt a do tejto fázy ešte viac zainvestovať.

9. Rozdielna úroveň skúseností

Pri riešení projektov je v ideálnom prípade na oboch stranách (t.j. na strane dodávateľa ako aj na strane zákazníka) skúsený projektový tím, ktorý zabezpečuje bezproblémový priebeh projektu. Je prirodzené, že existuje nerovnováha medzi úrovňami znalostí na jednej aj na druhej strane. Tím na strane zákazníka je expertom na core biznis spoločnosti, tím na strane dodávateľa zase na problematiku dodávaného riešenia. V ideálnom prípade sa tieto dva tímy vhodne dopĺňajú.

Často sa stáva, a to najmä pri zanedbanej príprave na projekt, že počas projektu dôjde ku potrebe niečo zmeniť. Čím je tých zmien viac a čím častejšie sa mení priebeh projektu, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť neúspešného výsledku.

Je faktom, že na strane zákazníka je veľmi zriedka možné dosiahnuť rovnakú úroveň skúseností v problematike dodávaného riešenia ako na strane dodávateľa. Je však možné docieliť rovnakú úroveň z pohľadu skúseností v projektovom manažmente. To ostatné musí pokryť dobrá príprava na projekt samotný. A pokiaľ chceme docieliť ešte lepšiu minimalizáciu rizika neúspechu, dobrou praxou je zabezpečiť si tzv. Quality Assurance služby od odbornej firmy, ktorá bude stáť na strane zákazníka a sčasti tak zabezpečovať rovnováhu úrovne skúseností oboch tímov.

Zaujal Vás článok o najčastejších prekážkach? Prečítajte si ostatné diely prvýdruhý.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články