Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Najčastejšie prekážky pri digitálnej transformácii (1/3)

Najčastejšie prekážky pri digitálnej transformácii (1/3)

Dnes už takmer nik nepochybuje, že využívanie nových technológií nám vie vo firmách pomôcť zlepšiť mnohé veci, avšak ako postupovať? Kde začať? To sú otázky, ktoré si kladú takmer v každej spoločnosti. A v takmer každej spoločnosti už digitálna transformácia prebieha, či už viac alebo menej úspešne. A aké sú najčastejšie problémy, s ktorými sa vo firmách stretávame?

V tejto časti sa pozrieme na prvé 3 najčastejšie prekážky pri digitálnej transformácii, medzi ktoré patrí chýbajúci digitálny líder, podcenenie stratégieobavy zo zlyhania.

1. Chýba digitálny líder

Tým, kto by mal iniciovať myšlienku nasadzovania nových technológií, musí byť predovšetkým výkonné vedenie spoločnosti. To by malo mať jasnú víziu o tom, kam chce firma smerovať, ktorým smerom sa chce rozvíjať a čo chce v budúcnosti dosiahnuť. Bez toho, aby vo významnej miere vedenie spoločnosti podporovalo akékoľvek iniciatívy zavádzania nových technológií, žiadna spoločnosť nemôže úspešne napredovať.

Je dôležité si uvedomiť, že pri tejto úlohe nie je podstatné to, či CEO má prehľad o dnešných technických možnostiach. Ciele a vízie by mali byť postavené bez ohľadu na spôsob, akým sa dajú dosiahnuť. Dôležitejšie sú nápady a prístup zhora nadol – od vízie po spôsob, akým sa dajú uskutočniť.

2. Chýbajúca stratégia

Pri plánovaní digitálnej transformácie by sme predovšetkým mali myslieť na to, čo je naším strategickým cieľom. Nie je však vhodné voliť napríklad „zbaviť sa papierov“ – to býva obvykle len jedným zo spôsobov dosiahnutia naozaj strategického cieľa – ako napríklad zvýšenie spokojnosti zákazníkov, zvýšenie počtu objednávok či zrýchlenie a zefektívnenie procesov.

Ciele a stratégia digitálnej transformácie by mali vychádzať primárne od potrieb našich zákazníkov, pretože bez nich by žiadna firma neprežila. Od toho, ako si udržať existujúcich, ako získavať nových a ako docieliť ich spokojnosť, by sa mali odvíjať akékoľvek inovačné a transformačné aktivity vo firme.

A keď už spomíname digitalizáciu papierovej dokumentácie – tá býva najčastejším príkladom toho, ako nevhodne si vo firmách nastavujeme ciele digitálnej transformácie. V tomto prípade by nemalo byť cieľom zdigitalizovať vznikajúcu papierovú dokumentáciu napríklad to, aby papierová dokumentácia vôbec nevznikala. Všetko by malo prebiehať elektronicky a papier použijeme len vtedy, keď bude naozaj potrebný (napríklad kvôli legislatíve).

3. Obavy zo zlyhania

Je prirodzené, že pri každej našej činnosti sme povzbudení úspechom a naopak sme sklamaní, keď sa nám niečo nepodarí. Pri zavádzaní nových vecí by však obavy z neúspechu nemali zabrzdiť naše snahy o dosiahnutie úspechu.

Je kriticky dôležité riadiť sa heslom „Buď sa to podarí, alebo sa niečo naučíme.“ Tento prístup by malo podporovať predovšetkým vedenie spoločnosti, aby nebrzdilo inovačný potenciál vo firme. Ľudia by sa napríklad nemali báť výpovede v prípade čiastkového neúspechu.

Obvykle sa pri neúspechu naučíme, že sme vychádzali zo zlých predpokladov, nemali dostatočne zadefinované požiadavky, podcenili dôležitosť prípravy, alebo sme sa stretli s niektorým z iných problémov, ktoré tu popisujeme.

Zaujal Vás článok o najčastejších prekážkach? Prečítajte si ostatné diely – druhý a třetí.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články