Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Enehano sa chystá na Havaj a mení identitu. Zostáva niečo v starých koľajach?

Enehano sa chystá na Havaj a mení identitu. Zostáva niečo v starých koľajach?

Začínal od nuly a svoju firmu rozbiehal doma v obývačke. Mal skúsenosti z IT biznisu a zamiloval sa do Salesforce, platformy digitalizujúcej obchodné, marketingové a zákaznícke procesy.

Dnes má 80 spolupracovníkov a jeho Enehano po prvých piatich rokoch vygenerovalo obrat vyše 100 miliónov Kč. Medzi klientov, ktorí mu zverili svoju dôveru, patrí Česká spořitelna, skupina ČSOB, T-Mobile, DPD, Zonky či Carvago a Productboard.

Jirka Mach si už siedmy rok plní sen a plní aj sľuby, ktoré si pri založení predsavzal.

ZO STARTUPU PARTNEROM

Jirka, Enehano tento rok v lete oslávilo 6. narodeniny. Mal si čas zastaviť sa a zhrnúť, čo sa za ten čas existencie Enehana podarilo a nepodarilo?

Čas zastaviť a zamyslieť sa nad chodom celej firmy som mal minulý rok v júni, keď sa Enehano pripravovalo na oslavu 5. narodenín. Bolo to presne to obdobie bilancovania, keď sme vyhodnocovali splnenie cieľov z prvej päťročnice a zamýšľali sme sa, akým smerom sa chceme vybrať ďalej.

Pri založení Enehana som mal ambiciózny plán. Z nuly vybudovať firmu, ktorá sa o päť rokov stane jednotkou v dodávkach Salesforce v Čechách, bude mať viac ako 50 konzultantov a obrat presiahne 50 mil. Kč. Ak sa to všetko podarí, vyrazíme na celofiremný team building na Havaj.

Výsledok? Tím mal vyše 70 ľudí, obrat prekonal magickú hranicu 100 mil. Kč a skutočne sme sa stali jednotkou na Salesforce v ČR. Zo splnenia cieľov sme mali ohromnú radosť.

K Havaju sa ešte vrátime. Môžeš ešte opísať, ako sa Enehano za prvých päť rokov zmenilo?

Enehano je rastovo orientovaná firma, ktorú som založil v roku 2016. Z „one man show“ sa stal tím s osemdesiatimi členmi a z punkového startupu sme sa stali dôveryhodným partnerom pre transformáciu najväčších českých firiem vrátane najväčších bánk. To so sebou nesie už veľkú mieru dôvery zo strany našich klientov, ktorá nás nielen teší, ale najmä vzbudzuje silný pocit zodpovednosti.

Pre riadenie Enehana sme tiež postupne vybudovali manažment tím. Spoluzakladateľ a CSO Michal Peška má pod palcom naše úsilie doma aj v zahraničí. Za najväčšie oddelenie, delivery, zodpovedá Milan Bodlák, ktorý je v Enehane od samého začiatku. Veľký pokrok sme urobili aj v riadení financií, vďaka ktorému sme sa odklonili od pocitového riadenia firmy. Dnes už môžem povedať, že sme stabilná firma, ktorá sa vďaka CFO Katke Alenkovej zaoberá riadením cash flow, záväzkov a rozhoduje sa na základe reportov. Čo sa mi na tom páči najviac, je fakt, že firmu riadime v Salesforce.

VÍZIA NA ĎALŠÍCH 5 ROKOV. BUDE ZÁJAZD NA MESIAC?

Spomenul si výzvy na ďalších päť rokov. Ste rovnako ambiciózni v plánoch na 2021-2026? A aká bude odmena?

V nadväznosti na našu rastovú stratégiu sa chceme do piatich rokov stať jednotkou na Salesforce v regióne strednej a východnej Európy s obratom väčším ako 500 mil. Kč a 250 konzultantmi.

Keď sme si načrtávali víziu na ďalších päť rokov, samozrejme sme tiež premýšľali, aký ďalší team building zorganizovať. Či pôjdeme na Filipíny alebo si kúpime ostrov. Ale tým, ako sme sa posunuli, už nám tieto nápady neladili s našimi hodnotami, ktorými v Enehane žijeme.

Uvedomujeme si, že máme to šťastie pracovať v jednom z najziskovejších odvetví, ktoré intenzívne rastie. Dlhodobo sa snažíme podporovať vzdelávanie, čo je pre mňa osobne veľká téma, ale tiež pomáhame meniť naše okolie k lepšiemu. Aj preto vznikol nápad, že každý krok budeme 1 % z obratu dávať na CSR. Vnímame to ako veľký záväzok, pretože Enehano urobilo napríklad minulý rok obrat vyše 100 mil. Kč, čo znamenalo viac ako milión korún venovaných na CSR aktivity.

To nás priviedlo k myšlienke čo urobiť o päť rokov. Nebude to žiadny monštruózny team building, ale pri splnení stanovených metrík chceme jednorazovo venovať 10 % obratu, viac ako 50 mil. Kč, na CSR.

Radi by sme týmto inšpirovali aj ostatných, najmä z IT sektora. Veríme, že firmy majú silu a moc pomáhať a meniť okolie a myslíme si, že keby sa pridala hoci aj len polovica IT firiem k tejto vízii, môže to mať veľký pozitívny dopad.

HODNOTY FIRMY – MODERNÁ NUTNOSŤ ALEBO SKUTOČNÉ PILIERE?

Zastavme sa ešte pri firemných hodnotách. Zmenilo sa v priebehu času nastavenie mindsetu ľudí v tíme, bolo nutné hodnoty preformulovať?

Enehano sa mení za pochodu, vytvára sa celý rad procesov. Hodnoty, ktorými žijeme, sú ale stále rovnaké. Minulý rok sme sa rozhodli „nastaviť si zrkadlo“ a v celofiremnom dotazníku sme zisťovali, ako vnímajú Enehano samotní eneheňáci. Výsledky boli prekvapujúce. Všetkých 80 ľudí sa zhodlo na 4 hodnotách. Jednou z nich je „I grow“ – symbolizuje osobnostný rast každého člena tímu aj celého Enehana. Druhú hodnotu „I care“ som už spomínal – staráme sa jeden o druhého. Investujeme čas aj peniaze do programov, ako sú Talent Coaching alebo terap.io. Starostlivosť o celý tím zastrešuje skvelý People Hub. Uvedomujeme si, že rast firmy so sebou nesie aj negatívnu stránku, a tak je starostlivosť o tím v rýchlom a dynamickom prostredí dvojnásobne dôležitá. Ďalšou rovinou je starostlivosť o naše okolie, vďaka už spomínaným CSR aktivitám. „I share“ je o celkovej otvorenosti a transparentnosti. V tíme 10 ľudí sa informácie odovzdávajú lepšie než v tíme 80 ľudí. Či už know-how, ale aj úspechy a neúspechy zdieľame s celou firmou vďaka vytvoreným platformám, ako sú „business lunch“, Q&A, tech coffee, alebo delivery offsite. Naše skúsenosti zdieľame aj externe – či už na našej konferencii Digital Transformation Summit alebo účasťou na externých akciách, vrátane prednášania na univerzitách. A pretože chceme, aby nás všetkých práca bavila a aby sme vytvorili kompaktný tím, venujeme nemalý priestor hodnote „I have fun“. Spoločný čas si vieme užiť aj mimo prácu – na bicykli, vode, pri pive alebo vo vínnej pivnici.

TEAM BUILDING NA HAVAJI – VÝSTREDNÝ BENEFIT?

Team building na Havaji. To asi zaujme každého. Niekto za tým vidí „balík peňazí“, ktorý takýto výlet bude stáť, niekto poctivé plnenie záväzkov a sľubov. Teraz, keď už si skoro firma balí kufre, by ma zaujímalo, či to neľutuješ a stanovil by si takúto odmenu znova.

V roku 2016 bolo v ČR pätnásť Salesforce partnerov. Aj preto cieľ stať sa najväčším partnerom a následne ísť na Havaj bol veľmi ambiciózny a pre mňa v tom čase aj dosť nepredstaviteľný. Ale názov Enehano je spojenie havajských slov „technológie“ a „biznis“, a tak mal tento nápad aj symbolický podtext. Hoci to aj dnes hodnotím ako „crazy“ nápad, tak sme ním celých päť rokov žili a k jeho uskutočneniu sme sa každým rokom krôčik po krôčiku približovali. Zaujímavosťou je, že v rámci školenia manažmentu, na ktorom sme sa minulý rok zúčastnili, som si za tento záväzok žiadnu pochvalu nevyslúžil. Pre nás ide ale o záväzok, ktorý sme komunikovali celých päť rokov a inú možnosť, než ho uskutočniť, sme nevideli. Len sme to celé museli posunúť z dôvodu covidu.

A či by som to urobil znova, keby som sa vrátil o 6 rokov naspäť?

Urobil. Mám rád výzvy a ich prekonávanie.

PREČO ENEHANO MENÍ IDENTITU?

Je logické, že sa teraz Enehano oblieklo aj do „nového kabátu“. Upresníš, prečo ste sa rozhodli pre rebranding? Čo nové logo symbolizuje?

Motiváciou k rebrandingu bolo uzavrieť päťročnicu, ktorú sme mali spojenú s Havajom. V pôvodnom logu bola vyobrazená havajská vlna. Do nového loga sme chceli premietnuť aj naše hodnoty a fakt, že už nie sme startup, ale dôveryhodný a stabilný partner pre našich klientov. Projekty, na ktorých pracujeme, sa dotýkajú veľkého množstva ľudí, oddelení a systémov, preto je alfou a omegou mať silného, spoľahlivého partnera, ktorý má veľa skúseností, aby zákazníka sprevádzal počas celej transformácie.

Tmavo-modrá farba reprezentuje znalosť, múdrosť, autoritu a spoľahlivosť. Zelená zase symbolizuje rast našich klientov aj náš vlastný. Rast ďalej symbolizuje aj šípka nahor. Tučné písmo poukazuje na našu stabilitu a kredibilitu.

Každý, kto ťa pozná, vie, že je Enehano tvoja srdcová záležitosť. Prebrali sme zmeny, ktorými ste prešli, aj výzvy, čo nás čakajú. Je ale niečo, čo rozhodne meniť nechceš, čo si praješ zachovať?

Určite áno. Sú to práve firemné hodnoty. Vnímam ich ako kotvu v rozbúrených vodách podnikania. Vízia nám udáva smer, ktorým sa vydávame, núti nás rásť a meniť sa. Hodnoty sú stabilné „základné kamene“ Enehana, ktoré nám ale dovoľujú si zachovať aktuálnu flexibilitu a pritom si udržať zdravý rozum a skvelý tím ľudí.

Ďakujem za rozhovor.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články