Digital Transformation Summit

Digital Transformation Summit

Enehano 2022: Éra startupu je za nami, mierime na cieľ 50 mil. na CSR

Enehano 2022: Éra startupu je za nami, mierime na cieľ 50 mil. na CSR

Enehano uzatvorilo startupovú kapitolu a vyrástlo v dôveryhodného a stabilného partnera s viac než 90 dodanými projektmi, obratom vo výške 100 mil a šesťročnou históriou. Uplynulý rok bol potvrdením príslušnosti k špičkám v digitálnej transformácii firiem v ČR. Kam teraz smerujú kroky najväčšieho Salesforce partnera v CEE a ako rok 2022 hodnotí CEO Jiří Mach?

Rok 2022 a obhájenie najväčšieho Salesforce partnera v regióne CEE

Ak sa obzrieme za minulým rokom, nedá mi nespomenúť teambuilding na Havaji. Ako ho vnímaš s odstupom času?

Aj s odstupom času vo mne stále necháva kopu stôp. Bol to skvelý zážitok a myslím si, že nikdy nič lepšie nezažijem. Samozrejme som mal na začiatku obavy. Predsa len šlo 53 individualít, ktoré boli niekoľko dní v úzkom kontakte. Ale atmosféra bola fantastická. Naviazali sme nové väzby, podarilo sa nám viac prepojiť oddelenia a po covide to bol impulz, aby ľudia znovu chceli chodiť častejšie do kancelárie a stretávať sa osobne. Uzatvorili sme tým dôležitú kapitolu Enehana. Bola to čerešnička na torte za piatimi rokmi, kedy sme zo startupu vybudovali silného a dôveryhodného implementačného a konzultačného partnera.

Odlet 53 Enehaňákov z Prahy

Potvrdením tvojich slov je aj obhájenieprvenstva Salesforce partnera v CEE regióne. Aké sú hodnotiace kritériá a akosa to podarilo?

Salesforce má veľmi striktné podmienky napartnerov a má prepracovaný partnerský program, v ktorom sa zohľadňuje niekoľkometrík, napríklad počet certifikácií, zamestnancov, expertíza, referencie odzákazníkov alebo počet predaných licencií. V objeme predaných licencií sa námpodarilo uspieť aj medzi konkurenciou v Poľsku alebo Maďarsku. Naším cieľom jestať sa najväčším Salesforce partnerom vo všetkých spomínaných metrikách.

To však nie je jediný cieľ, ktorý má pre nasledujúce roky Enehano v hľadáčiku. O ďalších päť rokov mieri k 500 mil. obratu, 250 konzultantom a niekoľkým pobočkám po Európe. Jirko, zásadná otázka – myslíš, že je to reálne?

Veľa múdrych poučiek hovorí, že cieľ má byť dosiahnuteľný, ale až na samej hranici dosiahnuteľnosti. V tejto chvíli sú pred nami mnohé otázniky a je možné, že sa mnoho vytýčených podcieľov po ceste zmení. Na to som pripravený a teším sa, kde firma bude. Časť obratu budeme realizovať v ČR a časť v zahraničí. Máme vytipované tri regióny, do ktorých chceme expandovať. Z pohľadu počtu Enehaňákov už máme prvý väčší nárast a otvorenie pobočiek na Slovensku za sebou. Som skutočne rád, ako sme to zvládli. Je to veľmi ambiciózne, ale naša vízia je pre mňa silným hnacím motorom. O päť rokov chceme venovať 50 mil. korún na CSR aktivity. To je už čiastka, ktorá ovplyvní mnoho životov.

Krok za krokom k 50 mil. daru

Práve implementácia CSR do firemných procesov a podpora týchto aktivít patrili k hlavným cieľom vlaňajška. Ako by si zhodnotil zakomponovanie CSR do firemnej DNA?

V minulosti sme prispievali skôr náhodne a CSR sme strategicky poňali až v januári 2022, kedy sme sa zaviazali venovať každý rok 1% obratu na spoločensky zodpovedné aktivity. Plnenie hodnotím veľmi pozitívne, ale samozrejme sa učíme, ako túto aktivitu poňať komplexne a ako ju jednoducho robiť správne. Sme na začiatku celého procesu, ale už teraz mám z toho dobrý pocit a pozitívnu spätnú väzbu zo svojho okolia.

Venovať každý rok 1% z obratu nie je pri veľkosti Enenhana malá čiastka. Aké organizácie a aktivity bude Enehano podporovať?

Možnosť ovplyvniť, kam príspevok poputuje, má každý Enehaňák. Pre mňa osobne je veľmi zásadné vzdelávanie, takže časť peňazí investujeme týmto smerom. Ďalšie smery vyplynuli z celofiremnej spätnej väzby, vďaka ktorej sme definovali tri piliere – environmentálny, sociálny a ekonomický.

Čo presne je na poli CSR v pláne tento rok?

Tento rok chceme pracovať predovšetkým na komunikácii CSR ako v rámci Enehana, tak aj v externej komunikácii, stanoviť uhlíkovú stopu spoločnosti, rozšíriť filozofiu „zero waste“ do všetkých našich aktivít a podporovať work-life balance. Založili sme SOS fond pre podporu v ťažkých životných situáciách a zapájame sa do charitatívnych akcií. Je dôležité našim prístupom inšpirovať a nadchnúť aj ďalšie technologické firmy, aby sme krok po kroku pretvárali svet okolo nás.

Do CSR aktivít spadá i projekt Women in Tech (WiT). Ako vnímaš jeho prínos a zmysel od počiatočnej myšlienky založenia až po súčasnosť?

Našou ambíciou pri založení v roku 2019 bolo pomôcť ženám vstúpiť do IT. Salesforce je v tomto smere unikátna platforma, pretože sa dotýka rozmanitej škály zamerania, napríklad marketingu, obchodu alebo HR. Vďaka tomu ponúka uplatnenie širokému spektru ľudí, ktorých láka IT. Naviac v ňom nájdu uplatnenie aj ľudia so zmeraním na „heavy“ technológiu. Naším pôvodným zámerom bolo organizovanie večerných kurzov. Dnes „WITky“ podporuje spoločne s nami aj Česká sporiteľňa a Barclays. Ponúkajú odborné kurzy s piatimi témami a workshopy osobného rozvoja. Za svoju trojročnú existenciu prešlo projektom viac než 100 účastníčok. Z môjho pohľadu prerástli „WITky“ náš pôvodný zámer a mám z toho obrovskú radosť.

Plány do budúcna a Digital Transformation Summit

Keď sa vrátime späť k biznisu, spomínal si novinky týkajúce sa Slovenska. Ako sa Enehanu darí u našich najbližších susedov?

Na Slovensku máme dve pobočky – v Bratislave a v Košiciach. Pri otváraní prvej pobočky sa náš dlhoročný kolega Tomáš Vrzák presťahoval do Bratislavy, kde buduje slovenský tím a prenáša hodnoty Enehana ďalej. Otvorenie trvalo dlhšie, než sme plánovali, ale pre mňa ide o veľmi peknú skúsenosť, z ktorej si odnášam ponaučenie. Expanzia chce čas a dostatok dôvery. V tejto chvíli sa nám nábor nových ľudí pekne darí a som naozaj rád, že dohromady ladíme nielen profesionálne, ale aj po ľudskej stránke.

Expanzia chce čas a dostatok dôvery.

Aké ďalšie regióny môžeš v súvislosti s expanziou spomenúť?

Prvým je Škandinávia, kde vnímame obrovský potenciál. Salesforce má v tomto regióne vybudované dobré meno. Používajú ho firmy ako Volvo, Ikea alebo Thule, ktoré dobre poznáme i v Česku. Avšak je tam málo spoločností, ako je Enehano, ktoré by sa sústredili čisto na Salesforce. Pred dvoma rokmi sme sa do expanzie pustili, ale urobili sme zásadnú chybu najatím expertnej spoločnosti, ktorá nám mala s budovaním pomáhať. Keď chceme vybudovať lokálnu firmu a značku, nemôžeme to prenechať tretej strane. Potrebujeme lokálnych zamestnancov, ktorí chápu naše hodnoty a stotožňujú sa s nimi. Implementáciou nového nástroja často meníme fungovanie spoločností a pracovnú náplň zamestnancov. Preto je dôvera pre náš biznis nepostrádateľná a nie je možné ju získať prostredníctvom externej spoločnosti. Ďalšími regiónmi, ktoré budú nasledovať, sú Benelux a DACH región.

Dotkne sa zahraničná expanzia a všeobecne rast Enehana aj riadenia firmy?

Jednoznačne áno. Aktuálny model riadenia firmy je prispôsobený na štyri pobočky a približne 100 mil. obrat. Viem si predstaviť, že v tomto móde sme schopní zotrvať ešte rok alebo dva. Ale akonáhle budeme mať päť pobočiek a ďalších 50 Enehaňákov, tak musí dôjsť k úprave riadenia spoločnosti. Je dôležité, aby sme nezaspali na vavrínoch a reagovali na zmeny nielen v našom okolí, ale predovšetkým vnímali dynamiku vo firme.

Keď chceme vybudovať lokálnu firmu a značku, nemôžeme to odovzdávať tretej strane. Potrebujeme lokálnych zamestnancov, ktorí chápu naše hodnoty a stotožňujú sa s nimi.

Jednou takou zmenou je i väčšie zameranie Enehana na automatizáciu marketingu. S rokom 2023 vznikla dokonca nová divízia marketingovej automatizácie. Čo od nej očakávaš?

Pred siedmimi rokmi, keď sme firmu zakladali, bol najväčší dopyt po CRM riešeniach. Teraz máme väčší dopyt po marketingovej automatizácii. Enehano vybudovalo silnú kompetenciu so skúsenosťami z projektu v Českej spořitelni, ktorý je najväčší projekt v strednej a východnej Európe. Ale takisto z firiem ako je Carvago, Vekra a mnohých ďalších. Nová divízia bola vytvorená s cieľom sústrediť sa len na túto oblasť. Predsa len medzi projektom na riadenie pobočkovej siete alebo automatizáciou kontaktného centra, a projektom na marketingovú automatizáciou je ohromný rozdiel. Preto sme sa rozhodli postaviť ju ako samostatnú jednotku.

Medzi ciele Enehana patrí takisto väčšie zameranie sa na odvetvie výroby. S akými výzvami sa tu stretávame?

Výroba je diametrálne odlišná od sveta financií, z ktorého máme najbohatšiu expertízu. Vo financiách sme zvyknutí mať obrovské množstvo dát o koncových zákazníkoch, ale výroba sa venuje predovšetkým automatizácii a modernizácii výroby a obchod alebo marketing nepatrí v tomto odvetví medzi najvyššie priority. To sa ale začína meniť. Množstvu firiem sa úspešne podarilo zefektívniť produkciu a sú vo fáze, kedy potrebujú nástroje na riadenie obchodného procesu, automatizáciu marketingu a komunikáciu nielen s klientmi, ale takisto dílermi. Som rád, že medzi spokojných klientov patrí napríklad Bobcat a Vekra. Nielen vďaka nim sme mohli pochopiť ich biznis a stať sa i pre toto odvetvie dôveryhodným implementačným partnerom.

Príbehy firiem nielen z manufacturingu si napokon budú môcť vypočuť účastníci na konferencii Digital Transformation Summit. Na čo sa môžu ešte tešiť?

Tento ročník bude nadväzovať na vlaňajší, kedy sa nám osvedčil hybridný model, teda s online i onsite účasťou. Tento rok summit usporadúvame v hoteli Corinthia v Prahe. Program ladíme rozmanitejšie, aby sme zdieľali know-how z viacerých odvetví. Naši klienti sa podelia o skúsenosti s využitím platformy Salesforce, o to, aký proces automatizujú, čo im implementácia priniesla, ale podelia sa aj o úskalia, ktorým museli čeliť.

Kto konkrétne sa na tohtoročnom „DTSku“predstaví?

Účastníci sa môžu tešiť na príbehy Vekry,Swanu, Bobcatu, Raiffeisen Bank, Heureky, českej ČSOB Poisťovne alebo KPMG.Priblížime taktiež najväčší transformačný projekt v CEE v Českej sporiteľni. Tobude veľmi inšpiratívny príspevok, pretože transformácia v najväčšej banke v ČRje samozrejme rádovo zložitejšia než v startupe alebo stredne veľkom fintechpodniku. Osobne sa teším na panelovú diskusiu, v ktorej budeme hľadať odpoveďna otázku, či je digitálna transformácia len o biznise alebo má aj potenciálspraviť svet lepším.

Keď si to všetko zhrnieme, tak to vyzerá,že tento rok sa v Enehane rozhodne nudiť nebudeme. Na záver sa chcem ešte spýtať, ako vo vedení Enehana vnímate apristupujete k plánom pre rok 2023?

K stratégii na rok 2023 pristupujeme sveľkou mierou pokory. Vlani sme mali ambiciózne plány a bohužiaľ pre vojnu ainfláciu sme nejaké interné aktivity museli pozastaviť. Poučili sme sa a natento rok je stratégia stále ambiciózna, ale realistickejšia. Plánujeme náborďalších 30 Enehaňákov naprieč všetkými pobočkami. To bude veľký nárast a musímesa predovšetkým snažiť, aby k nám zapadli ľudsky.

Firemné hodnoty I care, I share, I grow andI have fun sú pre nás stále alfou omegou úspešnej firmy so spokojnýmizamestnancami. Každý jednotlivec tvorí Enehano, a preto hodnoty nezačínajú„We“, ale „I“. Sú zodpovednosťou každého z nás.

Novinky a informace

Přímo do vaší emailové schránky

Prozkoumejte související články